Lp.

NUMER ZARZĄDZENIA,

DATA PODPISANIA

 

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

1.

Zarządzenie Nr ON.120.1.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 19.01.2012 r.

w sprawie ustalenia limitu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez kadrę kierowniczą oraz pozostałych pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.22.2012 z dn. 28.03.2012r.
Zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.30.2012 z dn. 30.04.2012r.
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.63.2012 z dnia 02.11.2012r.

2.

Zarządzenie Nr ON.120.2.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 20.01.2012 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Dostawa w roku 2012 paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego

3.

Zarządzenie Nr ON.120.3.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 20.01.2012 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Dostawa w roku 2012 oleju opałowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego
4.

Zarządzenie Nr ON.120.4.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.01.2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Systemu ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz  kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.15.2014 z dnia 17.03.2014r.
5.

Zarządzenie Nr ON.120.5.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.01.2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.27.2014 z d nia 15 maja 2014r.
6.

Zarządzenie Nr ON.120.6.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 31.01.2012 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli wewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu na rok 2012
7.

Zarządzenie Nr ON.120.7.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 03.02.2012 r.

w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności użytkowej dokumentacji podlegającej wyłączeniu z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sierpcu
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.7.2014 z d nia 24 stycznia 2014r.
8.

Zarządzenie Nr ON.120.8.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 14.02.2012 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli w powiatowych jednostkach organizacyjnych na rok 2012
9

Zarządzenie Nr ON.120.9.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 21.02.2012 r.

w sprawie zatwierdzenia planu szkoleń wewnętrznych Starostwa Powiatowego w Sierpcu na 2012 rok
10

Zarządzenie Nr ON.120.10.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 24.02.2012 r.

w sprawie powołania Komisji w celu wyłonienia wykonawcy usługi pn."Inwentaryzacja terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz opracowania rejestru terenów, na których występują te ruchy"
11

Zarządzenie Nr ON.120.11.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 27.02.2012 r.

w sprawie szczegółowego wykazu zadań i kompetencji wydziałów Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.22.2013 z dnia 21.03.2013r.
12

Zarządzenie Nr ON.120.12.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.02.2012 r.

w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych          w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
Zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.33.2012 z dn.16.05.2012r.
Zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.40.2013 z dn. 18.07.2013r.
Zmienione Zarządzeniem  Nr ON.120.57.2014 z dnia 12.12.2014r.
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.28.2015 z d nia 29 czerwca 2015r.
13

Zarządzenie Nr ON.120.13.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 01.03.2012 r.

w sprawie planu audytu wewnętrznego Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok
Zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.54.2012 z dn.10.09.2012r.
14

Zarządzenie Nr ON.120.14.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 01.03.2012 r.

W sprawie udostępnienia monitorowanych pomieszczeń Starostwa Powiatowego
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.60.2012 z dnia 19.10.2012r.
15

Zarządzenie Nr ON.120.15.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 02.03.2012 r.

w sprawie przyjęcia procedur audytu wewnętrznego
w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
16

Zarządzenie Nr ON.120.16.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 05.03.2012 r.

w sprawie przyjęcia "Programu zapewnienia i poprawy jakości" audytu wewnętrznego przeprowadzonego w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
17

Zarządzenie Nr ON.120.17.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 08.03.2012 r.

w sprawie powołania Komisji do przekazania nieruchomości         w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Powiatu
18

Zarządzenie Nr ON.120.18.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 21..03.2012 r.

w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych oraz prowadzenia ewidencji i rozliczania kart drogowych

uchylone Zarządzeniem ON.120.30.2020 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

19

Zarządzenie Nr ON.120.19.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 21.03.2012 r.

w sprawie przeprowadzenia badania zużycia paliwa przez pojazd służbowy Starostwa Powiatowego w Sierpcu
20

Zarządzenie Nr ON.120.20.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 22.03.2012 r.

w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. planowania i realizacji budżetu w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Sierpcu
21

Zarządzenie Nr ON.120.21.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.03.2012 r.

w sprawie powołania Komisji w celu wyłonienia nabywcy samochodu osobowego zbywanego przez Starostwo Powiatowe w przetargu pisemnym nieograniczonym
22

Zarządzenie Nr ON.120.22.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.03.2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia limitu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez kadrę kierowniczą oraz pozostałych pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.63.2012 z dnia 02.11.2012r.
 
23

Zarządzenie Nr ON.120.23.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 30.03.2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Powiatu Sierpeckiego oraz Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.43.2012 z dnia 18.07.2012r.
24

Zarządzenie Nr ON.120.24.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 03.04.2012 r.

w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu kwietniu 2012r.
25

Zarządzenie Nr ON.120.25.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 05.04.2012 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wykonawcy zadania pn. Wykonanie termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego wraz z robotami towarzyszącymi. Etap I
26

Zarządzenie Nr ON.120.26.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia116.04.2012 r.

w sprawie powołania Powiatowej Komisji Konkursowej XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "20 lat Państwowej Straży Pożarnej - jak nas widzą tak nas "malują"
27

Zarządzenie Nr ON.120.27.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia19.04.2012 r.

w sprawie ustalenia normy maksymalnego zużycia paliwa w eksploatacji samochodu osobowego Skoda Octavia WSE 77 YL - będącego własnością Starostwa Powiatowego w Sierpcu
28

Zarządzenie Nr ON.120.28.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 24.04.2012 r.

w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
zmienione Zarządzeniem ON.120.45.2012 z dnia 25.07.2012
zmienione Zarządzeniem ON.120.49.2012 z dnia 14.08.2012
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.46.2013 z dn.6 września 2013r.
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.8.2014 z d nia 14 lutego 2014r.
29

Zarządzenie Nr ON.120.29.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 24.04.2012 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia nieruchomości położonej w obrębie Szczutowo na rzecz Powiatu Sierpeckiego
30

Zarządzenie Nr ON.120.30.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 30.04.2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia limitu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez kadrę kierowniczą oraz pozostałych pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.63.2012 z dnia 02.11.2012r.
 
31

Zarządzenie Nr ON.120.31.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 08.05.2012 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Wykonanie termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego oraz budynku hali sportowej
32

Zarządzenie Nr ON.120.32.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 14.05.2012 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji wycofanych pieczęci i stempli
33

Zarządzenie Nr ON.120.33.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 16.05.2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
Zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.40.2013 z 18.07.2013r.
Zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.57.2014 z dnia 12.12.2014r.

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.28.2015 z dnia 29 czerwca 2015r.

34

Zarządzenie Nr ON.120.34.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 18.05.2012 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku gospodarczego DPS w Szczutowie na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci i młodzieży
35

Zarządzenie Nr ON.120.35.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 18.05.2012 r.

w sprawie powołania Komisji w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminie Mochowo, gminie Rościszewo oraz gminie Szczutowo
36

Zarządzenie Nr ON.120.36.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 22.05.2012 r.

w sprawie powołania Administratora Systemu w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.62.2015 z d nia 27.11.2015r
37

Zarządzenie Nr ON.120.37.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 22.05.2012 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego wraz z robotami towarzyszącemu . Etap II
38

Zarządzenie Nr ON.120.38.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 25.05.2012 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
39

Zarządzenie Nr ON.120.39.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 25.05.2012 r.

w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Sierpcu
U chylone Zarządzeniem Nr ON.120.26.2013 z dnia 24.04.2013r.
40

Zarządzenie Nr ON.120.40.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 14.05.2012r.

w sprawie powołania Komisji w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do założenia  ksiąg wieczystych lub zasiedzenia po scaleniach i wymianach gruntów wykonywanych w latach 70-tych i 80-tych XX wieku na terenie gminy Sierpc i gminy Mochowo
41

Zarządzenie Nr ON.120.41.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 20.06.2012r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.26.2014 z d nia 15 maja 2014r.
42

Zarządzenie Nr ON.120.42.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 11.07.2012r.
w sprawie procedury zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.25.2014 z d nia 15 maja 2014r.
43

Zarządzenie Nr ON.120.43.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 18.07.2012r.
w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Powiatu Sierpeckiego oraz Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.62.2014 z d nia 30.12. 2014r.
44

Zarządzenie Nr ON.120.44.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 19.07.2012r.
zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu - beneficjenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
45

Zarządzenie Nr ON.120.45.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 25.07.2012r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
z mienione Zarządzeniem ON.120.49.2012 z dnia 14.08.2012
Zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.46.2013 z dn.6 września 2013r.
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120..2014 z d nia 14 lutego 2014r.
46

Zarządzenie Nr ON.120.46.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 3.08.2012r.
w sprawie wyboru formy zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży
47

Zarządzenie Nr ON.120.47.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 3.08.2012r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania likwidacji składników mienia Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120. 17 .2016 z dnia 7.03.2016r.
48

Zarządzenie Nr ON.120.48.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 3.08.2012r.
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.6 2 .2012 z dnia 02.11.2012r.
49

Zarządzenie Nr ON.120.49.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 14.08.2012r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
Zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.46.2013 z dn.6 września 2013r.
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120..2014 z d nia 14 lutego 2014r.
50

Zarządzenie Nr ON.120.50.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 20.08.2012r.
w sprawie zasad korzystania ze sprzętu komputerowego oraz oprogramowania stanowiących własność Starostwa Powiatowego w Sierpcu
51

Zarządzenie Nr ON.120.51.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 21.08.2012r.
w sprawie powołania osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie konkursu wiedzy ekologicznej
52

Zarządzenie Nr ON.120.52.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 21.08.2012r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy pn. "Ekologia w rolnictwie"
53

Zarządzenie Nr ON.120.53.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 6.09.2012r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania archiwizacji dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego w Sierpcu
54

Zarządzenie Nr ON.120.54.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.09.2012r.
zmieniające zarządzenie w sprawie planu audytu wewnętrznego Powiatu Sierpeckiego na 2012r.
55

Zarządzenie Nr ON.120.55.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.09.2012r.
w sprawie powołania komisji do przejęcia nieruchomości położonej w m. Sierpc na rzecz Powiatu Sierpeckiego
56

Zarządzenie Nr ON.120.56.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.09.2012r.
w sprawie powołania komisji do przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Studzieniec gm. Sierpc na rzecz Skarbu Państwa
57

Zarządzenie Nr ON.120.57.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.09.2012r.
w sprawie powołania komisji do przejęcia nieruchomości położonej w m. Sierpc na rzecz Powiatu Sierpeckiego
58

Zarządzenie Nr ON.120.58.2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 21.09.2012r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
59

Zarządzenie Nr ON.120.5 9 .2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 11.10 .2012r.
w sprawie powołania Komisji Odbioru Prac Geodezyjnych objętych umową NR 273.13.2012 (G.66.7.2012)
60

Zarządzenie Nr ON.120. 60 .2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 19.10. 2012r.
w sprawie udostępnienia monitorowanych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120 .1 1 .201 3 z dnia 14.02.2013r.
61

Zarządzenie Nr ON.120. 6 1 .2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 30 .10. 2012r.
w sprawie II przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa do sprzedaży
62

Zarządzenie Nr ON.120. 6 2. 2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 02.11. 2012r.
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120 .1 2 .201 3 z dnia 14.02.2013r.
63

Zarządzenie Nr ON.120. 6 3 .2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 02.11. 2012r.
w sprawie ustalenia limitu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez kadrę kierowniczą oraz pozostałych pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120 22.2015 z d nia 26maja 2015r.
64

Zarządzenie Nr ON.120. 6 4 .2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia  0 5 .11. 2012r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu w Powiatowym konkursie ekologicznym pn. "Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne"
65

Zarządzenie Nr ON.120. 6 5 .2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia  0 8 .11. 2012r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 6.100.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2012r.
66

Zarządzenie Nr ON.120. 66 .2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia  0 8 .11. 2012r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Opracowanie i wdrożenie Strategii Przewidywanie i Zarządzania Zmianą Gospodarczą (SPiZZG) Subregionu Sierpeckiego
67

Zarządzenie Nr ON.120. 6 7 .2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia 14 .11. 2012r
zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Opracowanie i wdrożenie Strategii Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą (SPiRZG) Subregionu Sierpeckiego
68

Zarządzenie Nr ON.120. 66 .2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia  2 8 .11. 2012r
w sprawie wyboru formy zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży
69

Zarządzenie Nr ON.120. 6 9 .2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia  19.12 . 2012r
w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu grudniu 2012r.
70

Zarządzenie Nr ON.120. 70 .2012

Starosty Sierpeckiego

z dnia  27 .12 . 2012r
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątku obrotowego Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Budka Maria
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-20 13:27:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Trzeciak Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-26 13:33:05
  • Liczba odsłon: 10885
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9938207]

przewiń do góry