Lp.

NUMER ZARZĄDZENIA,

DATA PODPISANIA

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

1.

Zarządzenie Nr 1/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 8.01.2007 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o łącznej wartości poniżej 60.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na założenie ewidencji budynków i lokali w gminie Szczutowo

2.

Zarządzenie Nr 2/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 24.01.2007 r.

w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora d/s planowania i realizacji budżetu powiatu w Wydziale Finansowym

3.

Zarządzenie Nr 3/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 1.02.2007 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o łącznej wartości poniżej 60.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Adaptacja poddasza budynku b. internatu ZS Nr 1 w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 8a i 8b na cele użytkowe – etap I

4.

Zarządzenie Nr 4/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 02.02.2007 r.

w sprawie zatwierdzenia planu szkoleń wewnętrznych Starostwa Powiatowego w Sierpcu

5.

Zarządzenie Nr 5/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 02.02.2007 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

uchylone Zarządzeniem Nr 28/10 z dnia 29.06.2010 r.

6.

Zarządzenie Nr 6/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 5.02.2007 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej do stosowania w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie

7.

Zarządzenie Nr 7/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 15.02.2007 r.

w sprawie ustalenia limitu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez Starostę, Wicestarostę i Członka Zarządu

zmienione Zarządzeniem Nr 15/07 z dnia 12.03.2007r.

uchylone Zarządzeniem Nr 52/09 z dn. 22.07.2009 r.

8.

Zarządzenie Nr 8/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 16.02.2007 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych Starostwa Powiatowego w Sierpcu

9.

Zarządzenie Nr 9/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 16.02.2007 r.

w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sierpcu

10.

Zarządzenie Nr 10/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 16.02.2007 r.

w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta d/s gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sierpcu

11.

Zarządzenie Nr 11/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 23.02.2007 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez kadrę kierowniczą Starostwa Powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 16/07 z dnia 12.03.2007r.

12.

Zarządzenie Nr 12/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.02.2007 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o łącznej wartości poniżej 60.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę fizyczną budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a

13.

Zarządzenie Nr 13/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.02.2007 r.

w sprawie powołania Komisji do realizacji zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia dostawcy sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu

14.

Zarządzenie Nr 14/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 01.03.2007 r.

w sprawie powołania Komisji do przekazania nieruchomości zasobu powiatowego w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Powiatu

15.

Zarządzenie Nr 15/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.03.2007 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez Starostę, Wicestarostę i członka Zarządu

uchylone Zarządzeniem Nr 52/09 z dn. 22.07.2009 r.

16.

Zarządzenie Nr 16/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.03.2007 r.

w sprawie ustalenia limitu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez kadrę kierowniczą oraz pozostałych pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 33/08 z dnia 23.07.2008 r.

17.

Zarządzenie Nr 17/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.03.2007 r.

  w sprawie powołania Powiatowej Komisji Konkursowej IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Kiedy dzwonię po straż pożarną"

18.

Zarządzenie Nr 18/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 19.03.2007 r.

w sprawie wprowadzenia i stosowania zasad udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier funkcjonalnych

uchylone Zarządzeniem Nr 15/10 z dnia 15.03.2010 r.

19

Zarządzenie Nr 19/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.03.2007 r.

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. kultury, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Oświaty, Rozwoju i Spraw Społecznych

20

Zarządzenie Nr 20/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.03.2007 r.

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. zdrowia w Wydziale Oświaty, Rozwoju i Spraw Społecznych

21

Zarządzenie Nr 21/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.03.2007 r.

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Oświaty, Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Sierpcu

22

Zarządzenie Nr 22/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.03.2007 r.

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. rozwoju, inwestycji i funduszy europejskich w Wydziale Oświaty, Rozwoju i Spraw Społecznych

23

Zarządzenie Nr 23/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 2.04.2007 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót remontowyh w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Kopernika 9

 24

Zarządzenie Nr 24/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 2.04.2007 r.

w sprawie procedury planowania i rekrutacji pracowników w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 14/09 z dnia 15.01.2009 r.

25

Zarządzenie Nr 25/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 3.04.2007 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia powiatowego konkursu ekologicznego pn. "Chrońmy lasy, zbierając makulaturę"

 26

Zarządzenie Nr 26/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 3.04.2007 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 27

Zarządzenie Nr 27/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 13.04.2007 r.

w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa

 28

Zarządzenie Nr 28/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 17.04.2007 r.

w sprawie oceny kadrowej pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu

 29

Zarządzenie Nr 29/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 7.05.2007 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji składników mienia Starostwa Powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 66/08 z dn. 19.12.2008 r.

 30

Zarządzenie Nr 30/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 9.05.2007 r.

w sprawie powołania Komisji do oszacowania wartości rzeczy znalezionych przejętych na własność Skarbu Państwa

 31

Zarządzenie Nr 31/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 11.05.2007 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót remontowo-budowlanych pn. Adaptacja poddasza b.internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu na cele użytkowe - etap 1

 32

Zarządzenie Nr 32/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 14.05.2007 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia archiwizacji dokumentów wyborczych do Rady Powiatu w Sierpcu

 33

Zarządzenie Nr 33/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.05.2007r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 59/08 z dn. 13.11.2008 r.

 34

Zarządzenie Nr 34/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.05.2007r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o łącznej wartości poniżej 60.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności  Powiatu Sierpeckiego

 35

Zarządzenie Nr 35/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 5.06.2007r.

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Sierpcu

  36

Zarządzenie Nr 36/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 13.06.2007r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót zagospodarowania poscaleniowego wsi Grabal  

 37

Zarządzenie Nr 37/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 22.06.2007r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli na Krytej Pływalni w Sierpcu

 38

Zarządzenie Nr 38/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 25.06.2007r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 5278000 euro

 39

Zarządzenie Nr 39/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.06.2007r.

w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora gs. gospodarki finansowej

 40

Zarządzenie Nr 40/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 2.07.2007r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w ZS Nr 1 w Sierpcu oraz w LO w Sierpcu

 41

Zarządzenie nr 41/07

Starosty Sierpeckiego

z dn. 3.07.2007r.

zmieniające Zarządzenie Nr 46/06 Starosty Sierpeckiego z dn. 30.10.2006r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu powiatu sierpeckiego oraz Starostwa powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 36/08 z dnia 1.08.2008 r.

 42

Zarządzenie Nr 42/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 9.07.2007r. 

w sprawie szczegółowego wykazu zadań i kompetencji wydziałów Starostwa Powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 17/08 z dnia 01.04.2008 r.

 43

Zarządzenie Nr 43/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 16.07.2007r.

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. kadr i szkolenia 

 44

Zarządzenie Nr 44/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 16.07.2007r.

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. ewidencji gruntów 

 45

Zarządzenie Nr 45/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 23.07.2007r.

 zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie sierpeckim

45a

Zarządzenie Nr 45a/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 31.07.2007r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót remontowych w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a

 46

Zarządzenie Nr 46/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 1.08.2007r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 211.000 euro 

 47

Zarządzenie Nr 47/07

Starosty Sierpeckiego 

z dnia 9.08.2007r. 

w sprawie powołania Komisji do realizacji zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy zagospodarowania poscaleniowego we wsi Grabal - etapII

  48

Zarządzenie Nr 48/07

Starosty Sierpeckiego 

z dnia 23.08.2007r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie wolnej ręki na dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego

 49

Zarządzenie Nr 49/07

Starosty Sierpeckiego 

z dnia 5.09.2007r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu

zmienione Zarządzeniem Nr 45/08 z dnia 17.09.2008 r.

uchylone Zarządzeniem Nr 39/09 z dn. 25.05.2009 r.

 50

Zarządzenie Nr 50/07

Starosty Sierpeckiego 

z dnia 14.09.2007r.

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. oświaty w Wydziale Oświaty, Rozwoju i Spraw Społecznych

 51

Zarządzenie Nr 51/07

Starosty Sierpeckiego 

z dnia 24.09.2007r.

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. kontroli wykonania budżetu w Wydziale Finansowym

 52

Zarządzenie Nr 52/07

Starosty Sierpeckiego 

z dnia 1.10.2007r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości prowadzenia ewidencji księgowej w 2007 r. w powiatowych jednostkach organizacyjnych

  53

Zarządzenie Nr 53/07

Starosty Sierpeckiego 

z dnia 9.10.2007r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych, warunków technicznych i osobowych zabezpieczania zbiorów danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji

uchylone Zarządzeniem Nr 70/08 z dnia 31.12.2008 r.

  54

Zarządzenie Nr 54/07

Starosty Sierpeckiego 

z dnia 9.10.2007r.

w sprawie powołania Komisji przyznającej Nagrodę Starosty dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki

  55

Zarządzenie Nr 55/07

Starosty Sierpeckiego 

z dnia 11.10.2007r.

w sprawie udostępniania monitorowanych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 43/08 z dn. 13.11.2008 r.

  56

Zarządzenie Nr 56/07

Starosty Sierpeckiego 

z dnia 15.10.2007r.

w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu listopadzie

  57

Zarządzenie Nr 57/07

Starosty Sierpeckiego 

z dnia 15.10.2007r.

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji

  58

Zarządzenie Nr 58/07

Starosty Sierpeckiego 

z dnia 22.10.2007r.

w sprawie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów Starostwa Powiatowego w Sierpcu

zmienione  Zarządzeniem  Nr  51/09  z  dn. 13.07.2009 r.

zmienione  Zarządzeniem  Nr  48/10  z  dn. 24.09.2010 r.

zmienione Zarządzeniem  ON.120.39.2011 z dn. 26.09.2011r.

Uchylone Zarządzeniem ON.120.13.2014 z dn. 13.0.3.2014r.


  59

Zarządzenie Nr 59/07

Starosty Sierpeckiego 

z dnia 22.10.2007r.

w sprawie zasad przyznawania okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 29/09 z dnia 17.04.2009 r.

  60

Zarządzenie Nr 60/07

Starosty Sierpeckiego 

z dnia 22.10.2007r.

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym

  61

Zarządzenie Nr 61/07

Starosty Sierpeckiego 

z dnia 23.10.2007r.

w sprawie powołania Komisji, która dokona odbioru odnowionej powierzchni leśnej

  62

Zarządzenie Nr 62/07

Starosty Sierpeckiego 

z dnia 31.10.2007r.

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. oświaty w Wydziale Oświaty, Rozwoju i Spraw Społecznych

  63

Zarządzenie Nr 63/07

Starosty Sierpeckiego 

z dnia 31.10.2007r.

w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Sierpcu

 uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.51.2011 z dnia 7.12.2011r.

64

Zarządzenie Nr 64/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.11.2007 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

65

Zarządzenie Nr 65/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.11.2007 r.

w sprawie odzieży ochronnej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 72/07 z dn. 12.12.2007 r.

66

Zarządzenie Nr 66/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.11.2007 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Zawidz

67

Zarządzenie Nr 67/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.11.2007 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątku obrotowego Starostwa Powiatowego w Sierpcu

68

Zarządzenie Nr 68/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.11.2007 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątku trwałego Starostwa Powiatowego w Sierpcu

69

Zarządzenie Nr 69/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.11.2007 r.

w sprawie powołania Komisji do przekazania mienia ruchomego Krytej Pływalni w Sierpcu

70

Zarządzenie Nr 70/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 5.12.2007 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru sporządzonego "Raportu z wykonania powiatowego Programu ochrony środowiska w tym sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla powiatu sierpeckiego"

71

Zarządzenie Nr 71/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.12.2007 r.

w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w powiecie sierpeckim

uchylone Zarządzeniem ON.120.29.2015 z dnia 30.06.2015 r.

72

Zarządzenie Nr 72/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.12.2007 r.

w sprawie odzieży ochronnej, środków ochrony indywidualnej i środków higieny osobistej oraz napojów profilaktycznych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 29/09 z dnia 17.04.2009 r.

73 

Zarządzenie Nr 73/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 17.12.2007 r.

w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych oraz prowadzenia ewidencji i rozliczania kart drogowych

zmienione Zarządzeniem Nr 16/08 z dnia 1.04.2008 r.

uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.18.2012 z dnia 21.03.2012r.

74

Zarządzenie Nr 74/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 19.12.2007 r.

w sprawie przedłużenia okresu ochrony dokumentów stanowiących tajemnicę służbową

75 

Zarządzenie Nr 75/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.12.2007 r.

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. administracji budowlanej w Wydziale Zarządzania Środowiskiem

76

Zarządzenie Nr 76/07

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.12.2007 r.

uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Opiniująco – Doradczej

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jaworska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-28 10:11:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Trzeciak Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-01 07:50:25
  • Liczba odsłon: 9832
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10634225]

przewiń do góry