Lp.

NUMER ZARZĄDZENIA,

DATA PODPISANIA

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

1.

Zarządzenie Nr 1/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia 3.01.2002 r.

w sprawie powołania Komisji do wyboru dostawcy artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sierpcu

2.

Zarządzenie Nr 2/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia 3.01.2002 r.

w sprawie powołania i zasad działania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Sierpcu 

uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.23.2014r. z dn. 13.05.2014r.

3.

Zarządzenie Nr 3/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.01.2002 r.

w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie sierpeckim

4.

Zarządzenie Nr 4/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia 30.01.2002 r.

w sprawie ustalenia limitu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych

uchylono Zarządzeniem Nr 19/05 z dn. 4.05.2005 r.

5.

Zarządzenie Nr 5/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia 30.01.2002 r.

w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu powiatu sierpeckiego oraz Starostwa Powiatowego w Sierpcu

zmienione Zarządzeniem Nr 7a/02 z dn. 22.03.2002 r.

uchylone Zarządzeniem Nr 25/04 z dn. 12.08.2004 r.

6.

Zarządzenie Nr 6/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia 5.03 2002 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką

7.

Zarządzenie Nr 7/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia 22.03.2002 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w PSSE w Sierpcu

7a.

Zarządzenie Nr 7a /02

Starosty Sierpeckiego

z dnia22.03.2002 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2002 z dn. 30.01.2002 r. ws. szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego

uchylone Zarządzeniem Nr 25/04 z dn. 12.08.2004 r.

8.

Zarządzenie Nr 8/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.03.2002 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Starosty Sierpeckiego Nr 38/99 z dnia 16.11.1999 r. ws. opiniowania wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się

uchylone Zarządzeniem Nr 26/03 z dn. 23.06.2003 r.

9.

Zarządzenie Nr 9/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia 2.04.2002 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Sierpcu

10.

Zarządzenie Nr 10/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.04.2002 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 5/99 z dn. 3.03.1999 r. ws. powołania Komisji Opiniodawczo-Doradczej

uchylone Zarządzeniem Nr 27/03 z dn. 23.06.2003 r.

11.

Zarządzenie Nr 11/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.04.2002 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej ds. wyboru producenta – dostawcy tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu

12.

Zarządzenie Nr 12/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia 22.04.2002 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sierpcu

13.

Zarządzenie Nr 13/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia 13.05.2002 r.

w sprawie zasad korzystania przez kierowców z telefonów komórkowych

zmienione Zarządzeniem Nr 21/02 z dn. 17.07.2002 r.

zmienione Zarządzeniem Nr 13/04 z dn. 15.04.2004 r.

zmienione Zarządzeniem Nr 26/04 z dn. 16.08.2004 r.

zmienione Zarządzeniem Nr 43/04 z dn. 18.11.2004 r.

uchylone Zarządzeniem Nr 18/05 z dn. 4.05.2005 r.

14.

Zarządzenie Nr 14/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.05.2002 r.

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej gruntów, budynków i lokali miasta Sierpc

15.

Zarządzenie Nr 15/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia 29.05.2002 r.

w sprawie szczegółowego wykazu zadań i kompetencji wydziałów Starostwa Powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 49/03 z dnia 08.12.2003 r.

16.

Zarządzenie Nr 16/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia 3.06.2002 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji godzin ponadwymiarowych w jednostkach organizacyjnych powiatu: Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu oraz Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu

17.

Zarządzenie Nr 17/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia 2.07.2002 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Sierpcu

18.

Zarządzenie Nr 18/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.07.2002 r.

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygania przetargu na pomiar rowów melioracyjnych we wsi Rzeszotary Rumunki Stare Wieś gm. Rościszewo

19.

Zarządzenie Nr 19/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.07.2002 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Zespole Jednostek Budżetowych w Sierpcu

20.

Zarządzenie Nr 20/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.07.2002 r.

w sprawie powołania Komisji Odbioru Prac Geodezyjnych dot. wykonania numerycznej mapy ewidencyjnej Powiatu Sierpeckiego

21.

Zarządzenie Nr 21/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia 17.07.2002 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2002 ws. zasad korzystania przez kierowców z telefonów komórkowych

uchylone Zarządzeniem Nr 13/04 z dn. 15.04.2004 r.

22.

Zarządzenie Nr 22/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia 20.08.2002 r.

w sprawie przeprowadzenia badania zużycia paliwa przez pojazdy służbowe Starostwa powiatowego w Sierpcu

23.

Zarządzenie Nr 23/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia 30.08.2002 r.

w sprawie ustalenia normy maksymalnego zużycia paliwa w eksploatacji samochodów osobowych będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Sierpcu

24.

Zarządzenie Nr 24/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia3.09.2002 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sierpcu

25.

Zarządzenie Nr 25/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia 3.09.2002 r.

w sprawie wykonywania połączeń międzystrefowych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

26.

Zarządzenie Nr 26/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.09.2002 r.

w sprawie wyznaczenia jednostki usuwającej pojazdy z drogi

uchylone Zarządzeniem Nr 42/08 z dn. 12.09.2008 r.

27.

Zarządzenie Nr 27/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.09.2002 r.

w sprawie wyznaczenia parkingu strzeżonego

uchylone Zarządzeniem Nr 12/09 z dn. 12.01.2009 r.

28.

Zarządzenie Nr 28/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia 7.10.2002 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu

29.

Zarządzenie Nr 29/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia 11.10.2002 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie

30.

Zarządzenie Nr 30/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia 11.10.2002 r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 24/99 z dnia 23.07.1999 r. ws. powołania służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

31

Zarządzenie Nr 31/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia 21.10.2002 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Zespole Jednostek Budżetowych w Sierpcu

32.

Zarządzenie Nr 32/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia 4.11.2002 r.

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia przetargu na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji ewidencji gruntów objętych oddziaływaniem państwowych cieków wodnych

33.

Zarządzenie Nr 33/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia 21.11.2002 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Krytej Pływalni w Sierpcu

34.

Zarządzenie Nr 34/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia 25.11.2002 r.

w sprawie powołania Komisji do przekazania składników majątku ruchomego Krytej Pływalni w Sierpcu

35.

Zarządzenie Nr 35/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia 29.11.2002 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Sierpcu

35a

Zarządzenie Nr 35a/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia 9.12.2002 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 35/2002 ws. przeprowadzenia kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych

36.

Zarządzenie Nr 36/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.12.2002 r.

w sprawie ustalenia przyjęć podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.16.2014 z dn. 20 marca 2014r.

37.

Zarządzenie Nr 37/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia 20.12.2002 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku obrotowego w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

38.

Zarządzenie Nr 38/02

Starosty Sierpeckiego

z dnia 23.12.2002 r.

w sprawie powołania Komisji do oszacowania rzeczy znalezionych przyjętych na własność Skarbu Państwa

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-03-09 11:28:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Trzeciak Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-01 07:57:02
  • Liczba odsłon: 5372
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10107323]

przewiń do góry