Lp.

NUMER ZARZĄDZENIA,

DATA PODPISANIA

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

1.

Zarządzenie Nr 1/03

Starosty Sierpeckiego

z dnia 03.01.2003r.

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia przetargu na wybór dostawcy artykułów biurowych

2.

Zarządzenie Nr 2/03

Starosty Sierpeckiego

z dnia 07.01.2003r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego zakupu tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu

3.

Zarządzenie Nr 3/03

Starosty Sierpeckiego

z dnia 07.01.2003r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na ochronę mienia

4.

Zarządzenie Nr 4/03

Starosty Sierpeckiego

z dnia 13.01.2003r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych Starostwa Powiatowego w Sierpcu

5.

Zarządzenie Nr 5/03

Starosty Sierpeckiego

z dnia 13.01.2003r.

w sprawie zatwierdzenia planu szkoleń wewnętrznych Starostwa Powiatowego w Sierpcu

6.

Zarządzenie Nr 6/03

Starosty Sierpeckiego

z dnia 20.01.2003r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

7.

Zarządzenie Nr 7/03

Starosty Sierpeckiego

z dnia 24.01.2003r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i zainstalowanie sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

8.

Zarządzenie Nr 8/03

Starosty Sierpeckiego

z dnia 24.01.2003r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i zainstalowanie sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu

9

Zarządzenie Nr 9/03

Starosty Sierpeckiego

z dnia 25.02.2003r.

w sprawie wyznaczenia parkingu strzeżonego

uchylone Zarządzeniem Nr 8/09 z dn. 12.01.2009 r.

10.

Zarządzenie Nr 10/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 25.02.2003r.

w sprawie wyznaczenia jednostki usuwającej pojazdy z drogi

uchylone Zarządzeniem Nr 9/09 z dn. 12.01.2009 r.

11.

Zarządzenie Nr 11/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.03.2003r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Krytej Pływalni w Sierpcu

12.

Zarządzenie Nr 12/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 14.03.2003r.

w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie sierpeckim

13.

Zarządzenie Nr 13/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.03.2003r.

w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 1/08 z dn. 7.01.2008 r.

14.

Zarządzenie Nr 14/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 07.04.2003r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/99 z dnia 1 lipca 1999r. w sprawie określenia zasad korzystania z samochodu służbowego w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 73/07 z dn. 17.12.2007 r.

15.

Zarządzenie Nr 15/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 07.04.2003r.

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia przetargu na wybór dostawcy bonów dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu

16.

Zarządzenie Nr 16/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 17.04.2003r.

w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy

17.

Zarządzenie Nr 17/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 22.04.2003r.

w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt

uchylone Zarządzeniem Nr 14/11 z dn. 3.03.2011 r.

18.

Zarządzenie Nr 18/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 29.04.2003r.

w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 63/07 z dn. 31.10.2007 r.

19.

Zarządzenie Nr 19/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 05.05.2003r.

w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Sierpeckiego

zmienione Zarządzeniem Nr 6/04 z dn. 9.02.2004 r.

zmienione Zarządzeniem Nr 32/04 z dn. 24.09.2004 r.

uchylone Zarządzeniem Nr 2/06 z dn. 4.01.2006 r.

20.

Zarządzenie Nr 20/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 14.05.2003r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na “Opracowanie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla powiatu sierpeckiego”

21.

Zarządzenie Nr 21/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 14.05.2003r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji składników mienia Starostwa Powiatowego w Sierpcu

22.

Zarządzenie Nr 22/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 19.05.2003r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu

23.

Zarządzenie Nr 23/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 04.06.2003r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Sierpc

24.

Zarządzenie Nr 24/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 06.06.2003r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Gospodarstwie Pomocniczym przy Zespole Szkół Rolniczych w Studzieńcu

25.

Zarządzenie Nr 25/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 20.06.2003r.

w sprawie utworzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

26.

Zarządzenie Nr 26/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 23.06.2003r.

w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

uchylone Zarządzeniem Nr 18/04 z dn. 31.05.2004 r.

27.

Zarządzenie Nr 27/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 23.06.2003r.

w sprawie powołania Komisji Opiniodawczo-Doradczej

uchylone Zarządzeniem Nr 76/07 z dn. 28.12.2007r.

 

28.

Zarządzenie Nr 28/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 14.07.2003r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dot. sprzedaży działek położonych we wsi Dobrzenice Małe gm. Mochowo

29.

Zarządzenie Nr 29/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 23.07.2003r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na kredyt bankowy z przeznaczeniem na utworzenie SOR przy SPZZOZ w Sierpcu

30.

Zarządzenie Nr 30/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 04.08.2003r.

w sprawie wyznaczenia parkingu strzeżonego

uchylone Zarządzeniem Nr 7/09 z dn. 12.01.2009 r.

31.

Zarządzenie Nr 31/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 04.08.2003r.

w sprawie wyznaczenia parkingu strzeżonego

uchylone Zarządzeniem Nr 6/09 z dn. 12.01.2009 r.

32.

Zarządzenie Nr 32/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 27.08.2003r.

w sprawie powołania Komisji odbioru prac geodezyjnych związanych z modernizacją mapy zasadniczej oraz założeniem komputerowej bazy ewidencji gruntów, budynków i lokali miasta Sierpc

33.

Zarządzenie Nr 33/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 29.08.2003r.

w sprawie wyznaczenia parkingu strzeżonego

uchylone Zarządzeniem Nr 4/09 z dn. 12.01.2009 r.

34.

Zarządzenie Nr 34/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 29.08.2003r.

w sprawie wyznaczenia jednostki usuwającej pojazdy z drogi

uchylone Zarządzeniem Nr 5/09 z dn. 12.01.2009 r.

35.

Zarządzenie Nr 35/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 29.08.2003r.

w sprawie powołania Komisji do przekazania mienia ruchomego Krytej Pływalni w Sierpcu

36.

Zarządzenie Nr 36/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 16.09.2003r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Sierpcu

37

Zarządzenie Nr 37/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 02.10.2003r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sierpcu

38.

Zarządzenie Nr 38/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 02.10.2003r.

w sprawie powołania Komisji ds. wydzielenia i brakowania materiałów archiwalnych

39.

Zarządzenie Nr 39/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 06.10.2003r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru prac remontowych dachu budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu

40.

Zarządzenie Nr 40/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.10.2003r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

41.

Zarządzenie Nr 41/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.10.2003r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Domu pomocy Społecznej w Szczutowie

42.

Zarządzenie Nr 42/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 17.10.2003r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Krytej Pływalni w Sierpcu

43.

Zarządzenie Nr 43/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 18.11.2003r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Zespole Jednostek Budżetowych w Sierpcu

44.

Zarządzenie Nr 44/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 25.11.2003r.

w sprawie zamknięcia parkingu służbowego dla prywatnych samochodów pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu

45.

Zarządzenie Nr 45/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 25.11.2003r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia archiwizacji dokumentów wyborczych do Rady Powiatu w Sierpcu

46.

Zarządzenie Nr 46/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 01.12.2003r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Sierpcu

47.

Zarządzenie Nr 47/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 03.12.2003r.

w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.20.2015 z dn.    7 maja 2015r.

48.

Zarządzenie Nr 48/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 05.12.2003r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zakup materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sierpcu

49.

Zarządzenie Nr 49/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 08.12.2003r.

w sprawie szczegółowego wykazu zadań i kompetencji wydziałów Starostwa Powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 5/05 z dn. 3.02.2005 r.

50.

Zarządzenie Nr 50/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.12.2003r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na ochronę mienia

51.

Zarządzenie Nr 51/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.12.2003r.

w sprawie działań ochronno-prewencyjnych dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

52.

Zarządzenie Nr 52/2003 Starosty Sierpeckiego

z dnia 17.12.2003r.

w sprawie powołania Zespołu dla pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej

53.

Zarządzenie Nr 53/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 30.12.2003r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku obrotowego w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

54.

Zarządzenie Nr 54/03 Starosty Sierpeckiego

z dnia 31.12.2003r.

w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-29 11:41:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Trzeciak Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-01 07:38:14
  • Liczba odsłon: 4891
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10218945]

przewiń do góry