LP. 

NUMER ZARZĄDZENIA, DATA PODPISANIA

TREŚĆ ZARZĄDZENIA
1. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.1.2021
z dnia 08.01.2021 r.
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu
2. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.2.2021
z dnia 11.01.2021 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki ochrony danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
3. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.3.2021
z dnia 15.01.2021 r.
w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania na terenie Powiatu Sierpeckiego
4. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.4.2021
z dnia 15.01.2021 r.
w sprawie przygotowania stanowisk kierowania w Powiecie Sierpeckim
5. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.5.2021
z dnia 21.01.2021 r.
w sprawie utworzenia telefonu informacyjnego
6. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.6.2021
z dnia 20.01.2021 r.
zmieniające Zarządzenie nr ON.120.75.2020 Starosty Sierpeckiego z dnia 31.12.2020 r. w sprawie powołania Komendanta Społecznej Straży Rybackiej w Powiecie Sierpeckim
7. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.7.2021
z dnia 21.01.2021 r.
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska podinspektora ds. kadr i szkolenia oraz podinspektora ds. płac w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
8. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.8.2021
z dnia 21.01.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem nr ON.120.41.2021 z dnia 14 września 2021 r.

9. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.9.2021
z dnia 5.02.2021 r.
w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie na 2021 r.
10. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.10.2021
z dnia 8.02.2021 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny przydatności składnika rzeczowego majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Sierpcu do dalszego użytkowania
11. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.11.2021
z dnia 9.02.2021 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji wycofanych i zużytych pieczątek
12. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.12.2021
z dnia 12.02.2021 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Dostawa paliw płynnych na lata 2021-2022 do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego
13. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.13.2021
z dnia 22.02.2021 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie na 2021 rok
14. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.14.2021
z dnia 24.02.2021 r.
w sprawie miesięcznego kosztu pobytu osoby skierowanej do dziennego Domu "Senior+" w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie na 2021 rok
15. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.15.2021
z dnia 3.03.2021 r.
w sprawie powołania zespołu merytorycznych specjalistów do rozliczenia dofinansowania kosztów utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach
16. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.16.2021
z dnia 8.03.2021 r.

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Sierpcu w związku z wystąpieniem stanu epidemii

zmienione Zarządzeniem nr ON.120.23.2021 z dnia 9.04.2021 r.

uchylone Zarządzeniem nr ON.120.28.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

17. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.17.2021
z dnia 9.03.2021 r.
w sprawie ustalenia planu kontroli w powiatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego na rok 2021
18. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.18.2021
z dnia 19.03.2021 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Dostawa oleju opałowego w 2021 - 2022 roku dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego
19. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.19.2021
z dnia 22.03.2021 r.
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko geologa w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
20. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.20.2021
z dnia 24.03.2021 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem nr ON.120.27.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

21. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.21.2021
z dnia 30.03.2021 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej długości 120 m, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu
22. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.22.2021
z dnia 31.03.2021 r.
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej i sekretariatu w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
23. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.23.2021
z dnia 9.04.2021 r.

w sprawie zmiany organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem nr ON.120.28.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

24. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.24.2021
z dnia 19.04.2021 r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Sierpeckiego, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
25. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.25.2021
z dnia 21.04.2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu wniosku o wydanie decyzji o przekazaniu trwałego zarządu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w m. Sierpc
26. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.26.2021
z dnia 26.04.2021 r.
w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego
27. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.27.2021
z dnia 26.04.2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem nr ON.120.60.2021 z dnia 22 grudnia 2021 r.

28. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.28.2021
z dnia 26.04.2021 r.
w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Sierpcu w związku z wystąpieniem stanu epidemii
29. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.29.2021
z dnia 26.04.2021 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Dostawa tablic rejestracyjnych oraz kasację tablic wycofanych z eksploatacji w okresie od maja 2021 r. do kwietnia 2023 r. dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu
30. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.30.2021
z dnia 26.04.2021 r.
w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych oraz prowadzenia ewidencji i rozliczenia kart drogowych
31. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.31.2021
z dnia 17.05.2021 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny przydatności składnika rzeczowego majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Sierpcu do dalszego użytkowania
32. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.32.2021
z dnia 11.06.2021 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży współużytkownikom wieczystym w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
33. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.33.2021
z dnia 14.06.2021 r.
w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności użytkowej dokumentacji materiałów zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
34. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.34.2021
z dnia 12.07.2021 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny przydatności składnika rzeczowego majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Sierpcu do dalszego użytkowania
35. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.35.2021
z dnia 26.07.2021 r.
w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Skarbnika w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
36. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.36.2021
z dnia 13.08.2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie Skoczkowo gm. Zawidz - dz. nr 7/1, 110, 156/1 oraz w obrębie Śniedzanowo, gm. Rościszewo - dz. 63/1
37. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.37.2021
z dnia 13.08.2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Borkowo Kościelne gm. Sierpc dz. nr 55
38. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.38.2021
z dnia 23.08.2021 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
39. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.39.2021
z dnia14.09.2021 r.
w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. informatyzacji w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
40. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.40.2021
z dnia 14.09.2021 r.
w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. rozwoju Powiatu, w tym planowania i rozwoju społeczno gospodarczego, realizacji inwestycji oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
41. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.41.2021
z dnia 14.09.2021 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
42. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.42.2021
z dnia 1.10.2021 r.
w sprawie powołania Komisji w celu zaopiniowania wniosku o nagrodę Starosty Sierpeckiego
43. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.43.2021
z dnia 4.10.2021 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Sierpcu
44. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.44.2021
z dnia 8.10.2021 r.
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Sierpeckim
45. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.45.2021
z dnia 18.10.2021 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny przydatności składnika rzeczowego majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Sierpcu do dalszego użytkowania
46. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.46.2021
z dnia 19.10.2021 r.
w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. rozwoju powiatu i zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
47. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.47.2021
z dnia 27.10.2021 r.
w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu październiku 2021 r.
48. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.48.2021
z dnia 2.11.2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie Kowalewo Podborne gm. Gozdowo dz. nr 18/6 oraz dz. nr 63
49. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.49.2021
z dnia 12.11.2021 r.
w sprawie powołania Komisji Odbioru Prac Geodezyjnych objętych umową nr ON.032.170.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.
50. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.50.2021
z dnia 17.11.2021 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia X Powiatowego Konkursu Ekologicznego pn. "Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne"
51. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.51.2021
z dnia 25.11.2021 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny przydatności składnika rzeczowego majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Sierpcu do dalszego użytkowania
52. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.52.2021
z dnia 9.12.2021 r.
w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego oraz w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu grudniu 2021 r.
53. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.53.2021
z dnia 10.12.2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie Kozice Smorzewo gm. Gozdowo, dz. nr 120/3 oraz dz. nr 128/4
54. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.54.2021
z dnia 15.12.2021 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedostarczonych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sierpcu w latach 2022-2023
55. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.55.2021
z dnia 15.12.2021 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Sierpcu
56. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.56.2021
z dnia 16.12.2021 r.
w sprawie organizacji pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w dniu 21 grudnia 2021 r.
57. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.57.2021
z dnia 16.12.2021 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
58. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.58.2021
z dnia 17.12.2021 r.
w sprawie powołana komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. rejestracji pojazdów w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
59. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.59.2021
z dnia 21.12.2021 r.
w sprawie określenia lokali w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sierpeckim w 2022 roku
60. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.60.2021
z dnia 22.12.2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
61. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.61.2021
z dnia 22.12.2021 r.

w spawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu

zmienione Zarządzeniem nr ON.120.17.2022 z dnia 11.05.2022 r.

uchylone Zarządzeniem nr ON.120.15.2023 z dnia 23 marca 2023 r.

62. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.62.2021
z dnia 29.12.2021 r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości
63. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.63.2021
z dnia 30.12.2021 r.
w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu styczniu 2022 r.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Trzeciak Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-05-18 07:58:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Trzeciak Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-28 11:42:32
  • Liczba odsłon: 1668
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9937872]

przewiń do góry