Lp.

NUMER ZARZĄDZENIA,

DATA PODPISANIA

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

1.

Zarządzenie Nr 1/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 8.01.1999 r.

w sprawie ustalenia godzin pracy Starostwa Powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 29/09 z dnia 17.04.2009 r.

2.

Zarządzenie Nr 2/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.01.1999 r.

w sprawie składu oraz zasad działania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego

uchylone Zarządzeniem Nr 27/99 z dn. 27.07.1999 r.

3.

Zarządzenie Nr 3/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 19.01.1999 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

zmienione Zarządzeniem Nr 57/08 z dn. 3.11.2008 r.

uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.23.2014r. z dn. 13.05.2014r.

4.

Zarządzenie Nr 4/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 3.02.1999 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/98 Wojewody Płockiego z dn. 31.12.1998 r. ws. zatwierdzenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 30/09 z dn. 8.11.2001 r.

5.

Zarządzenie Nr 5/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 3.03.1999 r.

w sprawie powołania Komisji Opiniodawczo-Doradczej

zmienione Zarządzeniem Nr 10/02 z dn. 10.04.2002 r.

uchylone Zarządzeniem Nr 27/03 z dn. 23.06.2003 r.

6.

Zarządzenie Nr 6/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 3.03.1999 r.

w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt

utraciło moc dnia 3.01.2000 r. (Zarządzenie nr 1/2000)

7.

Zarządzenie Nr 7/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 9.03.1999 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej kandydatów na kierowców taksówek osobowych

uchylone Zarządzeniem Nr 9/99 z dn. 29.03.1999 r.

8.

Zarządzenie Nr 8/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 17.03.1999 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu

zmienione Zarządzeniem Nr 23/99 z dn. 23.07.1999 r.

zmienione Zarządzeniem Nr 59/06 z dn. 18.12.2006 r.

uchylone Zarządzeniem Nr 29/09 z dnia 17.04.2009 r.

9.

Zarządzenie Nr 9/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 29.03.1999 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej kandydatów na kierowców taksówek osobowych

zmienione Zarządzeniem Nr 23/2000 z dn. 27.07.2000 r.

uchylone Zarządzeniem Nr 9/01 z dn. 28.03.2001 r.

10.

Zarządzenie Nr 10/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 23.04.1999 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Sierpcu

11.

Zarządzenie Nr 11/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 23.04.1999 r.

w sprawie odzieży ochronnej dla pracowników Zakładu obsługi Starostwa Powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 65/07 z dn. 28.11.2007 r.

12.

Zarządzenie Nr 12/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 14.05.1999 r.

w sprawie powołania Komisji do przejęcia inwestycji pod nazwą Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie

13.

Zarządzenie Nr 13/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 25.05.1999 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w jednostce organizacyjnej Pływalnia Kryta w Sierpcu

14.

Zarządzenie Nr 14/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 27.05.1999 r.

w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia pracy oraz dnia wolnego

15.

Zarządzenie Nr 15/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 9.06.1999 r.

w sprawie przeprowadzenia badania zużycia paliwa przez pojazd służbowy Starostwa Powiatowego w Sierpcu

16.

Zarządzenie Nr 16/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.06.1999 r.

w sprawie Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 13/03 z dn. 28.03.2003 r.

17.

Zarządzenie Nr 17/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia14.06.1999 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Rolniczych w Studzieńcu

18.

Zarządzenie Nr 18/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 17.06.1999 r.

w sprawie powołania Komisji ds. wyboru producenta – dostawcy tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu

19.

Zarządzenie Nr 19/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 1.07.1999 r.

w sprawie powołania Komisji ds. inżynierii ruchu na drogach powiatowych

uchylone Zarządzeniem Nr 4/08 z dn. 28.01.2008 r.

20.

Zarządzenie Nr 20/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 1.07.1999 r.

w sprawie określenia zasad korzystania z samochodu służbowego w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

zmienione Zarządzeniem Nr 14/03 z dn. 7.04.2003 r.

uchylone Zarządzeniem Nr 73/07 z dn. 17.12.2007 r.

21.

Zarządzenie Nr 21/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 1.07.1999 r.

w sprawie ustalenia normy maksymalnego zużycia paliwa w eksploatacji samochodu osobowego Daewoo Nubira będącego w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 20/2000 z dn. 10.07.2000 r.

22.

Zarządzenie Nr 22/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 6.07.1999 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru prac remontowych dachu budynku Starostwa powiatowego w Sierpcu

23.

Zarządzenie Nr 23/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 23.07.1999 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 29/09 z dn. 17.04.2009 r.

24.

Zarządzenie Nr 24/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 23.07.1999 r.

w sprawie powołania służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 30/02 z dn. 11.10.2002 r.

25.

Zarządzenie Nr 25/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.07.1999 r.

w sprawie blokady zewnętrznych wyjść telefonicznych

26.

Zarządzenie Nr 26/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 27.07.1999 r.

w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia kontroli zużycia paneli przy obudowywaniu biur Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

27.

Zarządzenie Nr 27/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 27.07.1999 r.

w sprawie powołania oraz zasad działania Powiatowego Zespołu ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa

uchylone Zarządzeniem Nr 18/03 z dn. 29.04.2003 r.

28.

Zarządzenie Nr 28/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 9.08.1999 r.

w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych, warunków technicznych i osobowych zabezpieczania zbiorów danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji oraz procedury postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych

zmiana Zarządzeniem Nr 33/99 z dn. 25.10.1999 r.

zmiana Zarządzeniem Nr 20/01 z dn. 10.09.2001 r.

zmiana Zarządzeniem Nr 27/04 z dn. 16.08.2004 r.

uchylone Zarządzeniem Nr 24/05 z dn. 12.05.2005 r.

29.

Zarządzenie Nr 29/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 30.08.1999 r.

w sprawie powołania Zespołu do rozwiązywania Problemu Roku 2000 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

30.

Zarządzenie Nr 30/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 24.09.1999 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia archiwizacji dokumentów wyborczych do Rady Powiatu w Sierpcu

31.

Zarządzenie Nr 31/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 11.10.1999 r.

w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz zasad opracowania i wdrożenia Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego

32.

Zarządzenie Nr 32/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 25.10.1999 r.

w sprawie powołania Komisji do wyboru wykonawcy zalesienia

33.

Zarządzenie Nr 33/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 25.10.1999 r.

w sprawie zmiany Administratora Bezpieczeństwa Informacji

uchylone Zarządzeniem 27/04 z dnia 16.08.2004 r.

34.

Zarządzenie Nr 34/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 25.10.1999 r.

w sprawie Regulaminu Premiowania pracowników Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Sierpcu

zmienione Zarządzeniem Nr 3/06 z dnia 11.01.2006 r.

uchylone Zarządzeniem 42/06 z dnia 20.10.2006 r.

35.

Zarządzenie Nr 35/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 25.10.1999 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji majątku trwałego Starostwa Powiatowego w Sierpcu

36.

Zarządzenie Nr 36/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 8.11.1999 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu ograniczonego na wykonanie mapy numerycznej wsi Gorzewo

37.

Zarządzenie Nr 37/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 16.11.1999 r.

w sprawie powołania Komisji ds. wyboru producenta – dostawcy tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu

38.

Zarządzenie Nr 38/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 16.11.1999 r.

w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się

zmienione Zarządzeniem Nr 8/02 z dn. 28.03.2002 r.

uchylone Zarządzeniem Nr 26/03 z dn. 23.06.2003 r.

39.

Zarządzenie Nr 39/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 30.11.1999 r.

w sprawie udostępnienia pomieszczeń monitorowanych Wydziału Komunikacji i Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 17/04 z dn. 21.05.2004 r.

40.

Zarządzenie Nr 40/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 1.12.1999 r.

w sprawie powołania Komisji ds. wyboru dostawcy sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu

41.

Zarządzenie Nr 41/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 20.12.1999 r.

w sprawie powołania Komisji ds. przejęcia Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu

42.

Zarządzenie Nr 42/99 Starosty Sierpeckiego

z dnia 30.12.1999 r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

43.

Zarządzenie Nr 43/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 30.12.1999 r.

w sprawie zakładowego planu kont w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 3/2000 z dn. 21.02.2000 r.

44.

 

 

Zarządzenie Nr 44/99

Starosty Sierpeckiego

z dnia 31.12.1999 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu rozdziału dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 43/09 z dnia 10.06.2009 r.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-03-13 13:34:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Trzeciak Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-01 07:52:44
  • Liczba odsłon: 6375
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10123533]

przewiń do góry