Lp.

NUMER ZARZĄDZENIA,

DATA PODPISANIA

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

1.

Zarządzenie Nr 1/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 2.01.2006 r.

w sprawie szczegółowego wykazu zadań i kompetencji wydziałów Starostwa Powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 42/07 z dnia 09.07.2007 r.

2.

Zarządzenie Nr 2/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 4.01.2006 r.

w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu

zmienione Zarządzeniem Nr 49/07 z dn. 5.09.2007r.

zmienione Zarządzeniem Nr 45/08 z dn. 17.09.2008 r.

uchylone Zarządzeniem Nr 39/09 z dn. 25.05.2009 r.

3.

Zarządzenie Nr 3/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 11.01.2006 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Premiowania pracowników obsługi Starostwa Powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 42/06 z dn. 20.10.2006r.

4.

Zarządzenie Nr 4/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 16.01.2006 r.

w sprawie powołania Komisji do realizacji zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia dostawcy materiałów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu

5.

Zarządzenie Nr 5/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 18.01.2006 r.

w sprawie powołania Komisji do realizacji zamówienia publicznego w trybie pozaustawowym w celu uzyskania dokumentacji projektowej opisującej modernizację dachu budynku b. Internatu ZS nr 1 w Sierpcu wraz z ociepleniem budynku

6.

Zarządzenie Nr 6/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 18.01.2006 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji składników mienia Starostwa Powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 29/07 z dn. 7.05.2007r.

7.

Zarządzenie Nr 7/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 30.01.2006 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Mochowo

8.

Zarządzenie Nr 8/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 30.01.2006 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego – Wydział Komunikacji

9.

Zarządzenie Nr 9/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 6.02.2006 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji wycofanych pieczęci i stempli

10.

Zarządzenie Nr 10/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 16.02.2006 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli celowości wykorzystania dotacji z budżetu powiatu w 2005r. dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Sierpcu

11.

Zarządzenie Nr 11/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.03.2006 r.

w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Sierpcu

12.

Zarządzenie Nr 12/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 17.03.2006 r.

w sprawie powołania Komisji do realizacji zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia dostawcy tonerów i cartridge’ów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu

13.

Zarządzenie Nr 13/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 27.03.2006 r.

w sprawie powołania Powiatowej Komisji Konkursowej VIII edycji “Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem “Zapobiegam pożarom o ostrzegam przed nimi”

14.

Zarządzenie Nr 14/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 03.04.2006 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie 3 gmin Powiatu Sierpeckiego: Gozdowo, Szczutowo i cz. Gm. Rościszewo

15.

Zarządzenie Nr 15/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 05.04.2006 r.

w sprawie zatwierdzenia planu szkoleń wewnętrznych Starostwa Powiatowego w Sierpcu

16.

Zarządzenie Nr 16/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.04.2006 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o łącznej wartości poniżej 60 tys. Euro w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego przy ul. Kopernika 9

17.

Zarządzenie Nr 17/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 24.04.2006 r.

w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy

18.

Zarządzenie Nr 18/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 16.05.2006 r.

w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy

19.

Zarządzenie Nr 19/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 17.05.2006 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego o łącznej wartości poniżej 60 tys. Euro w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. modernizacja dachu budynku b. Internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu ul. Armii Krajowej 8a i 8b

20.

Zarządzenie Nr 20/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 17.05.2006 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego o łącznej wartości poniżej 60 tys. Euro w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu bankowego w celu sfinansowania deficytu budżetu w roku 2006

21.

Zarządzenie Nr 21/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 19.05.2006 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w ZSZ Nr 2 w Sierpcu

22.

Zarządzenie Nr 22/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 30.05.2006 r.

w sprawie powołania Komisji Odbioru Prac Geodezyjnych związanych z założeniem ewidencji budynków i lokali dla gminy Zawidz

23.

Zarządzenie Nr 22/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 30.05.2006 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót remontowo- budowlanych pn. wykonanie instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego przy ul. Kopernika 9

24.

Zarządzenie Nr 24/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 29.06.2006 r.

w sprawie powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków stypendialnych i przyznawania stypendium

25.

Zarządzenie Nr 25/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 29.06.2006 r.

w sprawie powołania Komisji do udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki w celu wyłonienia wykonawcy modernizacji dachu budynku b. Internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu

26.

Zarządzenie Nr 26/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 11.07.2006 r.

w sprawie powołania Komisji do realizacji zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia dostawcy tonerów i cartridge’ów dla potrzeb Starostwa Powiatowego

27.

Zarządzenie Nr 27/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 17.07.2006 r.

w sprawie zasada korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez Sekretarza i Skarbnika Powiatu 

uchylone Zarządzeniem Nr 44/08 z dn. 17.09.2008r.

28.

Zarządzenie Nr 28/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 19.07.2006 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego o łącznej wartości poniżej 60 tys. Euro w trybie przetargu nieograniczonego na założenie ewidencji budynków i lokali dla gm. Rościszewo

29.

Zarządzenie Nr 29/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.07.2006 r.

w sprawie powołania Komisji do realizacji zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia dostawcy sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu

30.

Zarządzenie Nr 30/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.07.2006 r.

w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki nieruchomościami

31.

Zarządzenie Nr 31/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.07.2006 r.

w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

32.

Zarządzenie Nr 32/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 02.08.2006 r.

w sprawie Komisji do przekazania nieruchomości w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Powiatu

33.

Zarządzenie Nr 33/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 16.08.2006 r.

w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez kadrę kierowniczą Starostwa Powiatowego w Sierpcu

zmienione Zarządzeniem Nr 52/06 z dn. 24.11.2006 r.

zmienione Zarządzeniem Nr 11/07 z dn. 23.02.2007r.

uchylone Zarządzeniem Nr 16/07 z dn. 12.03.2007r.

34.

Zarządzenie Nr 34/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 13.09.2006 r.

w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym

35.

Zarządzenie Nr 35/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 22.09.2006 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

36.

Zarządzenie Nr 36/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 04.10.2006 r.

w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji

zmienione Zarządzeniem Nr 43/06 z dn. 24.10.2006r.

37.

Zarządzenie Nr 37/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 04.10.2006 r.

w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta d/s gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

zmienione Zarządzeniem Nr 40/06 z dn. 11.10.2006r.

38.

Zarządzenie Nr 38/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 09.10.2006 r.

w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Naczelnika w Wydziale Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych

39.

Zarządzenie Nr 39/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 11.10.2006 r.

w sprawie powołania Komisji przyznającej Nagrodę Starosty dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki

40.

Zarządzenie Nr 40/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 11.10.2006 r.

w sprawie zmiany składu Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta d/s gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

41.

Zarządzenie Nr 41/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 19.10.2006 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót remontowych w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika9

42.

Zarządzenie Nr 42/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 20.10.2006 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Premiowania pracowników obsługi Starostwa Powiatowego w Sierpcu

43.

Zarządzenie Nr 43/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 24.10.2006 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/06 z dn. 4.10.2006r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji

44.

Zarządzenie Nr 44/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.10.2006 r.

w sprawie Regulaminu premiowania pracowników obsługi Starostwa Powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 43/09 z dnia 10.06.2009 r.

45.

Zarządzenie Nr 45/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 30.10.2006 r.

w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu listopadzie

46.

Zarządzenie Nr 46/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 30.10.2006 r.

w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu powiatu sierpeckiego oraz Starostwa Powiatowego w Sierpcu

zmienione Zarządzeniem Nr 41/07 z dn. 3.07.2007r.

uchylone Zarządzeniem Nr 36/08 z dn. 01.08.2008 r.

47.

Zarządzenie Nr 47/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 31.10.2006 r.

w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Starosty Sierpeckiego na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchomienie realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym

uchylone Zarządzeniem Nr 61/09 z dn. 23.09.2009 r.

48.

Zarządzenie Nr 48/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 31.10.2006 r.

w sprawie organizacji powiatowego plastycznego konkursu ekologicznego “EKO-PLAKAT”

49.

Zarządzenie Nr 49/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 20.11.2006 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót remontowo-budowlanych pn. modernizacja dachu b. internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu

50.

Zarządzenie Nr 50/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 20.11.2006 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu

51.

Zarządzenie Nr 51/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 24.11.2006 r.

w sprawie powołania Komisji do realizacji zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia dostawcy sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu

52.

Zarządzenie Nr 52/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 24.11.2006 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 18/05 w sprawie zasad korzystania przez kierowców ze służbowych telefonów komórkowych

uchylone Zarządzeniem Nr 16/07 z dn. 12.03.2007 r.

53.

Zarządzenie Nr 53/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.11.2006 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie trzech gmin Powiatu Sierpeckiego: Gozdowo, Szczutowo i części Gminy Rościszewo.

54.

Zarządzenie Nr 54/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 01.12.2006 r.

w sprawie powołania Komisji oceny i kwalifikacji braków i usterek objętych rękojmią umowy na wykonanie ewidencji budynków i lokali gm. Zawidz oraz zaawansowania prac na obiekcie Mochowo

55.

Zarządzenie Nr 55/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 05.12.2006 r.

w sprawie powołania Komisji do realizacji zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia dostawcy tonerów i cartridge'ów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu

55a.

Zarządzenie
Nr 55a/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 05.12.2006 r.

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów

56.

Zarządzenie Nr 56/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 05.12.2006 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót remontowych w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 9

57.

Zarządzenie Nr 57/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 14.12.2006 r.

w sprawie powołania Komisji Odbioru Prac Geodezyjnych związanych z założeniem ewidencji budynków i lokali dla gminy Rościszewo

58.

Zarządzenie Nr 58/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 18.12.2006 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o łącznej wartości poniżej 60.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu i udrożnienia rowów wraz z budowlami komunikacyjnymi oraz pogłębienie istniejących zbiorników wodnych związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Grabal gm. Szczutowo

59.

Zarządzenie Nr 59/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 18.12.2006 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 29/09 z dn. 17.04.2009 r.

60.

Zarządzenie Nr 60/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 20.12.2006 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku obrotowego w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

61.

Zarządzenie Nr 61/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 20.12.2006 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót remontowych w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a

62.

Zarządzenie Nr 62/06

Starosty Sierpeckiego

z dnia 20.12.2006 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji składników mienia (sprzętu elektronicznego) Starostwa Powiatowego w Sierpcu


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-03-08 08:16:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Trzeciak Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-01 07:46:30
  • Liczba odsłon: 6724
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10634106]

przewiń do góry