Lp.

NUMER ZARZĄDZENIA,

DATA PODPISANIA

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

1.

Zarządzenie Nr 1/01

Starosty Sierpeckiego

z dnia 2.01.2001 r.

w sprawie wprowadzenia identyfikatorów dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 63/09 z dn. 02.10.2009 r.

2.

Zarządzenie Nr 2/01

Starosty Sierpeckiego

z dnia 2.01.2001 r.

w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

zmienione Zarządzeniem Nr 25/01 z dn. 26.10.2001 r.

uchylone Zarządzeniem Nr 2/04 z dn. 23.01.2004 r.

3.

Zarządzenie Nr 3/01

Starosty Sierpeckiego

z dnia 2.01.2001 r.

w sprawie powołania Komisji ds. wyboru dostawcy na dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa powiatowego w Sierpcu

4.

Zarządzenie Nr 4/01

Starosty Sierpeckiego

z dnia 17.01.2001 r.

w sprawie powołania Komisji ds. wyboru producenta – dostawcy tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu

zmienione Zarządzeniem Nr 7/01 z dn. 8.02.2001 r.

5.

Zarządzenie Nr 5/01

Starosty Sierpeckiego

z dnia 29.01.2001 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na ochronę mienia

6.

Zarządzenie Nr 6/01

Starosty Sierpeckiego

z dnia 29.01.2001 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę paliwa samochodowego na potrzeby samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Sierpcu

7.

Zarządzenie Nr 7/01

Starosty Sierpeckiego

z dnia 8.02.2001 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 4/01 z dn. 17.01.2001 r. ws. powołania Komisji ds wyboru producenta – dostawcy tablic rejestracyjnych

8.

Zarządzenie Nr 8/01

Starosty Sierpeckiego

z dnia 27.03.2001 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Zespole Jednostek Budżetowych w Sierpcu

9.

Zarządzenie Nr 9/01

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.03.2001 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej kandydatów na kierowców taksówek osobowych

uchylone Zarządzeniem Nr 6/02 z dn. 5.03.2002 r.

10.

Zarządzenie Nr 10/01

Starosty Sierpeckiego

z dnia 11.04.2001 r.

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na roboty związane z modernizacją ewidencji gruntów

11.

Zarządzenie Nr 11/01

Starosty Sierpeckiego

z dnia 15.05.2001 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Rolniczych w Studzieńcu

12.

Zarządzenie Nr 12/01

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.05.2001 r.

w sprawie powołania Komisji ds. wyboru producenta – dostawcy torów jezdnych i regałów przesuwnych i stacjonarnych dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu

13.

Zarządzenie Nr 13/01

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.05.2001 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Sierpcu

14.

Zarządzenie Nr 14/01

Starosty Sierpeckiego

z dnia 29.05.2001 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji majątku trwałego Starostwa Powiatowego w Sierpcu

15.

Zarządzenie Nr 15/01

Starosty Sierpeckiego

z dnia 15.06.2001 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wyposażenie PODGiK w Sierpcu w sprzęt geoinformatycznych i reprodukcyjny

16.

Zarządzenie Nr 16/01

Starosty Sierpeckiego

z dnia 20.06.2001 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru prac remontowych dachu budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu

17.

Zarządzenie Nr 17/01

Starosty Sierpeckiego

z dnia 21.06.2001 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na malowanie elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu

18.

Zarządzenie Nr 18/01

Starosty Sierpeckiego

z dnia 23.07.2001 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych

19.

Zarządzenie Nr 19/01

Starosty Sierpeckiego

z dnia 7.09.2001 r.

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie numerycznej mapy ewidencji gruntów wsi Gozdowo

20.

Zarządzenie Nr 20/01

Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.09.2001 r.

w sprawie zmiany instrukcji dot. sposobu zarządzania systemem informatycznym (zbiorem) służącym do przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informatycznego

uchylone Zarządzeniem Nr 24/05 z dn. 12.05.2005 r.

21.

Zarządzenie Nr 21/01

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.09.2001 r.

w sprawie powołania Komisji do wyboru dostawcy licencji na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sierpcu

22.

Zarządzenie Nr 22/01

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.09.2001 r.

w sprawie zasad używania samochodów prywatnych do celów służbowych

uchylone Zarządzeniem Nr 10/04 z dn. 16.03.2004 r.

23.

Zarządzenie Nr 23/01

Starosty Sierpeckiego

z dnia 4.10.2001 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli stanu zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu

24.

Zarządzenie Nr 24/01

Starosty Sierpeckiego

z dnia 4.10.2001 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji godzin ponadwymiarowych w jednostkach organizacyjnych powiatu – Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu, Zespół Szkół Rolniczych w Studzieńcu

25.

Zarządzenie Nr 25/01

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.10.2001 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia z dnia 2.01.2001 ws. wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 2/04 z dn. 23.01.2004 r.

26.

Zarządzenie Nr 26/01

Starosty Sierpeckiego

z dnia 5.11.2001 r.

w sprawie powołania Komisji do wyboru dostawcy sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sierpcu i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

27.

Zarządzenie Nr 27/01

Starosty Sierpeckiego

z dnia 6.11.2001 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2000 ws. wprowadzenia Regulaminu funduszu nagród w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr43/09 z dnia 10.06.2009r.

28.

Zarządzenie Nr 28/01

Starosty Sierpeckiego

z dnia 6.11.2001 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Zespole Jednostek Budżetowych w Sierpcu

29.

Zarządzenie Nr 29/01

Starosty Sierpeckiego

z dnia 8.11.2001 r.

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej powiatu

30.

Zarządzenie Nr 30/01

Starosty Sierpeckiego

z dnia 8.11.2001 r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 4/99 z dn. 3.02.1999 r. ws. zatwierdzenia zmian w statucie ZOZ w Sierpcu

31

Zarządzenie Nr 31/01

Starosty Sierpeckiego

z dnia 14.11.2001 r.

w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu

32.

Zarządzenie Nr 32/01

Starosty Sierpeckiego

z dnia 21.11.2001 r.

w sprawie finansowania oraz obsługi administracyjno-biurowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie sierpeckim oraz zmiany Zarządzenia Nr 32/2000 z dn. 14.12.2000 r. ws. szczegółowego wykazu kompetencji wydziałów Starostwa Powiatowego

33.

Zarządzenie Nr 33/01

Starosty Sierpeckiego

z dnia 3.12.2001 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji godzin ponadwymiarowych w jednostkach organizacyjnych powiatu – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu

34.

Zarządzenie Nr 34/01

Starosty Sierpeckiego

z dnia 21.12.2001 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na ochronę mienia

35.

Zarządzenie Nr 35/01

Starosty Sierpeckiego

z dnia 21.12.2001 r.

w sprawie kontroli finansowej wydatków Starostwa Powiatowego pod względem legalności, gospodarności i celowości

uchylone Zarządzeniem Nr On.120.9.2015 z dnia 19.o2.2015r.

36.

Zarządzenie Nr 36/01

Starosty Sierpeckiego

z dnia 27.12.2001 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku obrotowego w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-03-09 13:14:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Trzeciak Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-01 07:55:28
  • Liczba odsłon: 4488
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9526573]

przewiń do góry