L.p


NR UCHWAŁY, DATA PODJĘCIA

 
  TREŚĆ UCHWAŁY1.

Uchwała Nr 1/I/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 30.11.2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu.2.

Uchwała Nr 2/II/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 30.11.2010 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu.3.

Uchwała Nr 3/I/10

Rady Powiatu w Sierpcu

Z dnia 30.11.2010 r.

w sprawie wyboru Starosty Sierpeckiego.4.

Uchwała Nr 4/I/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 30.11.2010 r.

w sprawie wyboru Wicestarosty Sierpeckiego.5.

Uchwała Nr 5/I/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 30.11.2010 r.

w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu       w Sierpcu.6.
Uchwała Nr 6/II/10

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 16.12.2010 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.


7.
Uchwała Nr 7/II/10
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16.12.2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.
zmiana Uchwały Nr 60/VII/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 czerwca 2007 r.


8.
Uchwała Nr 8/II/10
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16.12.2010 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2010 r.


9.
Uchwała Nr 9/II/10
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16.12.2010 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo- finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na rok 2010.


10.
Uchwała Nr 10/II/10
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16.12.2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Sierpc dotyczącego utworzenia i prowadzenia przez Powiat Sierpecki gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu.


11.
Uchwała Nr 11/II/10
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16.12.2010 r.
zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2010.


12.
Uchwała Nr 12/II/10
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16.12.2010 r.
w sprawie wynagrodzenia Starosty Sierpeckiego Pana Jana Laskowskiego.


13.
Uchwała Nr 13/II10
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16.12.2010 r.

Traci moc
Uchwałą Nr 56/VII/2011
z dnia 15 kwietnia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu.


14.
Uchwała Nr 14/II/10
Rady Powiatu w Sierpcu
 z dnia 16.12.2010 r.

Traci moc
Uchwałą Nr 55/VII/2011
z dnia 15 kwietnia 2011r.

w sprawie zmian do Statutu Powiatu Sierpeckiego.
zmiana Uchwały Nr 217/XXXV/202 z dnia 25 kwietnia 2002r.


15.
Uchwała Nr 15/II/10
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16.12.2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sierpcu.


16.
Uchwała Nr 16/II/10
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16.12.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz określenia jej składu osobowego.


17.
Uchwała Nr 17/II/10
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16.12.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Budżetu i Promocji Powiatu oraz określenia jej składu osobowego.


18.
Uchwała Nr 18/II/10
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16.12.2010 r.

zm. Uchwałą Nr 31/IV/11
z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz określenia jej składu osobowego.19.
Uchwała Nr 19/II/10
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16.12.2010 r.

zm.Uchwałą Nr 32/IV/2011
z dnia 26 stycznia 2011r.

w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz określenia jej składu osobowego.20.
Uchwała Nr 20/III/10
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu w Sierpcu.


21.
Uchwała Nr 21/III/10
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 grudnia 2010 r.


Traci moc Uchwałą
Nr 124.XXI.2012
z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie określenia zasad zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.


22.
Uchwała Nr 22/III/10
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zatwierdzenia projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki na konkursy ofert ogłaszane w 2011 roku przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, jak też do wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach systemowych i konkursowych zgłaszanych przez inne podmioty na konkursy ofert ogłaszane w 2011 roku przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


23.
Uchwała Nr 23/III/10
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego


24.
Uchwała Nr 24/III/10
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 grudnia 2010 r.


zm. Uchwałą:
Nr 36/V/2011 z dnia 7 lutego 2011r.;

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2011-2023.


25.
Uchwała Nr 25/III/10
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 grudnia 2010 r.

zm. Uchwałą:
 
Nr 30/IV/11
z dnia 26 stycznia 2011r.;
Nr 35/V/2011
z dnia 7 lutego 2011r.;
Nr 46/VI/2011
z dnia 11 marca 2011r.;
Nr 52/VII/2011
z dnia 15 kwietnia 2011r.;
Nr 61/IX/2011
z dnia 27 maja 2011r.;
Nr 66/X/2011
z dnia 3 czerwca 2011r.;
Nr 71.XI.2011
z dnia 1 lipca 2011r.;
Nr 78.XII.2011
z dnia 26 lipca 2011r;
Nr 82.XIII.2011
z dnia 26 sierpnia 2011r.;
Nr 87.XIV.2011
z dnia 30 września 2011r.;
Nr 98.XVI.2011
z dnia 2 grudnia 2011r.;
Nr 99.XVII.2011
z dnia 9 grudnia 2011r.;
Nr 102.XVIII.2011
z dnia 29 grudnia 2011r.


w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.


26.
Uchwała Nr 26/III/10
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-18 15:03:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-19 11:41:45
  • Liczba odsłon: 3799
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10098613]

przewiń do góry