Lp.

NR UCHWAŁY, DATA PODJĘCIA

TREŚĆ UCHWAŁY

1

Uchwała Nr 1/I/06

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 27.11.2006r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

2

Uchwała Nr 2/I/06

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 27.11.2006r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.

3

Uchwała Nr 3/I/06

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 27.11.2006r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu.

4

Uchwała Nr 4/I/06

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27.11.2006r.

w sprawie wyboru Starosty Sierpeckiego.

5

Uchwała Nr 5/I/06

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27.11.2006r.

w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Sierpcu.

6

Uchwała Nr 6/II/06

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 15.12.2006r.

w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu w Sierpcu.

7

Uchwała Nr 7/II/06

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 15.12.2006r.

w sprawie nawiązania stosunku pracy z członkiem Zarządu Powiatu.

8

Uchwała Nr 8/II/06

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 15.12.2006r.

w sprawie zasad naliczania diet przysługujących radnym powiatu sierpeckiego.

9

Uchwała Nr 9/II/06

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 15.12.2006r.

w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

10

Uchwała Nr 10/II/06

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 15.12.2006r.

w sprawie zaopiniowania projektu pn. “Studium dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej – ETAP 1” dotyczący rzeki Sierpienicy i rzeki Skrwa Prawa.

11

Uchwała Nr 11/II/06

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 15.12.2006r.

w sprawie wynagrodzenia Starosty Sierpeckiego.

12

Uchwała Nr 12/II/06

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 15.12.2006r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków, dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2006 rok.

13

Uchwała Nr 13/II/06

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 15.12.2006r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2006 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.

14

Uchwała Nr 14/II/06

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 15.12.2006r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sierpcu.

15

Uchwała Nr 15/II/06

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 15.12.2006r.

w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz określenia jej składu osobowego.

16

Uchwała Nr 16/II/06

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 15.12.2006r.

w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz określenia jej składu osobowego.

17

Uchwała Nr 17/II/06

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 15.12.2006r.

w sprawie powołania Komisji Budżetu i Promocji Powiatu oraz określenia jej składu osobowego.

18

Uchwała Nr 18/III/06

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 28.12.2006r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sierpeckiego na rok 2007.

19

Uchwała Nr 19/III/06

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 28.12.2006r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty.

20

Uchwała Nr 20/III/06

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 28.12.2006r.

w sprawie zmian do Statutu Powiatu Sierpeckiego.

21

Uchwała Nr 21/III/06

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 28.12.2006r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz określenia jej składu osobowego.

22

Uchwała Nr 22/III/06

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 28.12.2006r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2007r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-03 11:32:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Malanowska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-14 14:48:03
  • Liczba odsłon: 5542
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10123266]

przewiń do góry