Lp.

NR UCHWAŁY, DATA PODJĘCIA

TREŚĆ UCHWAŁY

1.

Uchwała Nr 1/I/2002

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dn. 19.11.2003 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Sierpeckiego

2.

Uchwała Nr 2/I/2002

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dn. 19.11.2002 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sierpeckiego

3.

Uchwała Nr 3/I/2002

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dn. 19.11.2002 r.

w sprawie wyboru Starosty Powiatu Sierpeckiego

4.

Uchwała Nr 4/I/2002

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dn. 19.11.2002 r.

w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Sierpeckiego

5.

Uchwała Nr 5/I/2002

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dn. 19.11.2002 r.

w sprawie powołania Komisji Statutowej

6.

Uchwała Nr 6/II/2002

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dn. 05.12.2002 r.

w sprawie zmian do Statutu Powiatu Sierpeckiego

7.

Uchwała Nr 7/II/2002

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dn. 05.12.2002 r.

w sprawie wyboru Komisji Budżetu i Promocji Powiatu

8.

Uchwała Nr 8/II/2002

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dn. 05.12.2002 r.

w sprawie wynagrodzenia Starosty Sierpeckiego

9.

Uchwała Nr 9/II/2002

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dn. 05.12.2002 r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu oraz dokonania zmian w budżecie powiatu na 2002 r.

10.

Uchwała Nr 10/II/2002

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dn. 05.12.2002 r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I-szej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu w zł dla Krytej Pływalni w Sierpcu – jednostki organizacyjnej Powiatu Sierpeckiego.

11.

Uchwała Nr 11/III/2002

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dn. 20.12.2002 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

12.

Uchwała Nr 12/III/2002 R

ady Powiatu Sierpeckiego

z dn. 20.12.2002 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 r.

Załącznik nr 1, Załącznik nr 1a i 1b

Załącznik nr 2, Załącznik nr 2a i 2b

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

13.

Uchwała Nr 13/III/2002

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dn. 20.12.2002 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym prowadzonym na terenie powiatu sierpeckiego

14.

Uchwała Nr 14/III/2002

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dn. 20.12.2002 r.

w sprawie nadania Statutu Krytej Pływalni w Sierpcu

15.

Uchwała Nr 15/III/2002

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dn. 20.12.2002 r.

w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Zawidzu – filii Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu

16.

Uchwała Nr 16/III/2002

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dn. 20.12.2002 r.

w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

17.

Uchwała Nr 17/IV/2002

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dn. 30.12.2002 r.

w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Sierpeckiego

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-01-30 08:16:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Malanowska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-31 10:15:29
  • Liczba odsłon: 5872
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10286510]

przewiń do góry