L.p.  Nr i data uchwały  Teść uchwały
1.

Uchwała Nr 410.LXXII.224 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 stycznia 2024r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2024-2037.
2.

Uchwała Nr 411.LXXII.2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 stycznia 2024r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok.
3.

Uchwała Nr 412.LXXIII.2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lutego 2024r.

 

w sprawie przyznania dotacji dla SPZZOZ w Sierpcu na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego oraz remontu i inwestycji.
4.

Uchwała Nr 413.LXXIII.2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lutego 2024 r.

 

w sprawie określenia wysokości opłaty za świadczenie usług wsparcie krótkoterminowego za dzień pobytu całodobowego w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie.
5.

Uchwała Nr 414.LXXIII.2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lutego 2024r.

w sprawie uchwalenia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2024-2026.
6.

Uchwała Nr 415.LXXIII.2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lutego 2024r.

w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2024-2028.
7.

Uchwała Nr 416.LXXIII.2024Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lutego 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni oraz pomieszczenia w budynku pływalni na nieruchomości oddanej w trwały współzarząd Krytej Pływalni.
8.

Uchwałą Nr 417.LXXIII.2024Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22lutego 2024r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w drodze darowizny.
9. Uchwała Nr 418.LXXIII.2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lutego 2024r. w sprawie przyjęcia Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2024-2033.
10. Uchwała Nr 419.LXXIII.2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Powiatu Sierpeckiego.
11. Uchwała Nr 420.LXXIII.2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa ,,Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka"
12. Uchwała Nr 421.LXXIII.2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 2 2lutego 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorski, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Powiatu Sierpeckiego.
13. Uchwała Nr 422.LXXIII.2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnie\j Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2024-2037.
14. Uchwała Nr 423.LXXIII.2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 r.
15. Uchwała Nr 424.LXXIII.2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia Planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2024 rok.
16. Uchwała Nr 425.LXXIV.2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach za 2023 r.
17. Uchwała Nr 426.LXXIV.2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2024 r.
18. Uchwała Nr 427.LXXIV.2024 rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2024r. w sprawie uchwalenia Programu służącego działaniom profilaktycznym mającym na cel udzielenie specjalistycznej pomocy zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową na lata 2024-2030.
19. Uchwała Nr 428.LXXIV.2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia Programu psychologiczno - terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową na lata 2024-2030.
20. Uchwała Nr 429.LXXIV.2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia Programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową na lata 2024-2030.
21. Uchwała Nr 430.LXXIV.2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej na lata 2024-2030.
22. Uchwała Nr 431.LXXIV.2024 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 21 marca 2024 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 412.LXXIV.2024 w sprawie przyznania dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego oraz remontu i inwestycji.
23. Uchwała Nr 432.LXXIV.2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2024-2037.
24. Uchwała Nr 433.LXXIV.2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok.
25. Uchwała Nr 434.LXXIV.2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII w.
26. Uchwała Nr 435.LXXIV.2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII w.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2024-01-09 14:29:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-25 12:09:14
  • Liczba odsłon: 324
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9927659]

przewiń do góry