Lp

 

Treść uchwały

1

Uchwała Nr 1.I.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 listopada 2018 roku

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu

 

2

Uchwała Nr 2.I.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 listopada 2018 roku

 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Sierpcu

 

3

Uchwała Nr 3.I.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 listopada 2018 roku

 

w sprawie wyboru Starosty Sierpeckiego

 

4

Uchwała Nr 4.I.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 listopada 2018 roku

 

w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Sierpcu

 

5

Uchwała Nr 5.II.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 4 grudnia 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku

6

Uchwała Nr 6.II.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 4 grudnia 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok

7

Uchwała Nr 7.II.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 4 grudnia 2018 roku

w sprawie wynagrodzenia Starosty Sierpeckiego Pana Mariusza Turalskiego

8

Uchwała Nr 8.II.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 4 grudnia 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Budżetu i Promocji Powiatu oraz określenia jej składu osobowego

zm. Uchwałą Nr 166.XXVI.2020 z dnia 23 października 2020r.

9

Uchwała Nr 9.III.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 17 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządow z dnia 23 października 2020r.ym, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2019".

 

10

Uchwała Nr 10.III.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 17 grudnia 2018 roku

w sprawie ustalenia wysokości wpłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.

 

11

Uchwała Nr 11.III.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 17 grudnia 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.

 

12

Uchwała Nr 12.IV.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2018 roku

 

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2018 roku

 

13 Uchwała Nr 13.IV.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością na lata 2019-2023.

14 Uchwała Nr 14.IV.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Sierpeckim.

15 Uchwała Nr 15.IV.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie upoważnienia w 2019 r. Zarządu Powiatu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty

16 Uchwała Nr 16.IV.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2018 roku

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.

17 Uchwała Nr 17.IV.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2018 roku

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.

18 Uchwała Nr 18.IV.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2018 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.

19 Uchwała Nr 19.IV.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.

20 Uchwała Nr 20.IV.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok.

21 Uchwała Nr 21.IV.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru delegata Powiatu Sierpeckiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

22 Uchwała Nr 22.IV.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.

     
     
     
     
     
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-11 12:51:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-21 08:44:01
  • Liczba odsłon: 3643
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115992]

przewiń do góry