Lp

Nr uchwały

Data podjęcia

Treść uchwały

1.

Uchwała Nr 1/1/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 grudnia 2010 roku

W sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.


Traci moc Uchwała Nr 1.1.2014 z dnia 27 listopada 2014r.
 

2.

Uchwała Nr 2/1/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 grudnia 2010 roku

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą -Miasto Sierpc dotyczącego utworzenia i prowadzenia przez Powiat Sierpecki gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu

3.

Uchwała Nr 3/1/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 grudnia 2010 roku

W sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2011-2013.

4.

 

Decyzja Zarządu Powiatu z dnia 3 grudnia 2010 roku

5.

Uchwała Nr 4/1/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 grudnia 2010 roku

Zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2010.

6

Uchwała Nr 5/1/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 grudnia 2010 roku

W sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu ni przekazania na Sesję Rady Powiatu w Sierpcu.

7

Uchwała Nr 6/2/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 grudnia 2010 roku

W sprawie wystąpienia z wnioskiem do rady Powiatu o uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sierpcu

8

Uchwała Nr 7/2/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 grudnia 2010 roku

W sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2010 rok.

9

Uchwała Nr 8/3/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 grudnia 2010 roku

Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Sierpcu i przekazania na Sesję rady Powiatu w Sierpcu

10

Uchwała Nr 9/3/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 grudnia 2010 roku

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.

11

Uchwała Nr 10/3/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 grudnia 2010 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej upoważnienia w 2011 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki na konkursy ofert ogłaszane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 do wyrażania w 2011 roku zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty na konkursy ofert ogłaszane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

12

Uchwała Nr 11/3/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 grudnia 2010 roku

W sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy na roboty budowlane pn. Remont dachu budynku hali warsztatów szkolnych Centrum kształcenia Praktycznego ul. Armii Krajowej 10 w Sierpcu.

13

Uchwała Nr 12/3/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 grudnia 2010 roku

W sprawie przyjęcia rezygnacji ze stanowiska Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu

14

Uchwała Nr 13/3/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 grudnia 2010 roku

W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu

15

Uchwała Nr 14/3/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 grudnia 2010 roku

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały określającej zasady zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

16

Uchwała Nr 15/ 3/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 grudnia 2010 roku

W sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko Kierownik Kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu

17

Uchwała Nr 16/ 3/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 grudnia 2010 roku

W sprawie zatrudnienia na stanowisku pełniącego obowiązki Kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu

18

Uchwała Nr 17/ 3/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 grudnia 2010 roku

Zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

19

Uchwała Nr 18/ 3/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 grudnia 2010 roku

W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg: 1)Dobaczewo działki nr 189, 221, 158, 190, tj. od drogi powiatowej Nr 3715W Mochowo – Ligowo do wsi Kokoszczyn; 2)Kokoszczyn działka nr 84, tj. od drogi gminnej G 242 W do drogi gminnej G 209 W do kategorii dróg gminnych

20

Uchwała Nr 19/4/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2010 roku

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2010 rok

21

Uchwała Nr 20/4/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2010 roku

zmieniająca uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2010

22 Uchwała Nr 21/4/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Sierpcu i przekazania na Sesję Rady Powiatu.
23 Uchwała Nr 22/4/2010 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dot. delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
24 Uchwała Nr 23/4/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Dyrektora SP ZZOZ w Sierpcu
25 Uchwała Nr 24/5/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składu zespołu koordynującego realizację projektu konkursowego POKL07.03.00-14-445/10 pn. Otwarte serca - przyjazny świat. Warsztaty dla stowarzyszenia "Szansa na życie w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011
26 Uchwała 25/5/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2010.
27 Uchwała Nr 26/5/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2010 rok.
28 Uchwałą Nr 27/5/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko Kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu
29 Uchwała Nr 28/5/10 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany w umowie Nr K 3121-1/10 z 26 lutego 2010 roku na dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu w latach 2010-2013.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-12-21 14:36:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-21 08:46:11
  • Liczba odsłon: 4455
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10218745]

przewiń do góry