Lp.

NR UCHWAŁY, DATA PODJĘCIA

TREŚĆ UCHWAŁY

1.

Uchwała Nr 1/1/06 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 1 grudnia 2006r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.

2.

Uchwała Nr 2/1/06 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 1 grudnia 2006r.

zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach i placówkach, dla których powiat sierpecki jest organem prowadzącym, Grupowej Praktyce Pielęgniarskiej “Zdrowa Szkoła” s.c. w Sierpcu

3.

Uchwała Nr 3/2/06 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 200r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zmian w składzie osobowym Rady Społecznej SP ZZOZ w Sierpcu

4.

Uchwała Nr 4/2/06 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych SP ZZOZ w Sierpcu

5.

Uchwała Nr 5/2/06 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2006r.

w sprawie wystąpienia do Rady Powiatu o wydanie opinii dot. przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZZOZ w Sierpcu za 2006r. przez biegłego rewidenta.

6.

Uchwała Nr 6/2/06 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zaopiniowania opracowania pn. “Studium dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej – ETAP I” dot. rzeki Sierpienicy i rzeki Skrwa Prawa

7.

Uchwała Nr 7/2/06 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania o cenę na zakup węgla do kotłowni szkolnej w Zespole Szkół Rolniczych w Studzieńcu.

8.

Uchwała Nr 8/2/06 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2006r.

w sprawie opłacenia kosztów rejestracji stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna “Nad Skrwą i Sierpienicą” w Krajowym Rejestrze Sądowym.

9.

Uchwała Nr 9/2/06 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2006r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2006r.

10.

Uchwała Nr 10/2/06 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zwiększenia dochodów i wydatków budżetu, dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2006r.

11.

Uchwała Nr 11/2/06 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2006r. oraz określenia planu finansowego i terminu realizacji tych wydatków.

12.

Uchwała Nr 12/3/06 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 grudnia 2006r.

w sprawie zmiany uchwały dot. wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu, dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2006.

zał. Nr 3

13.

Uchwała Nr 13/4/06 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 grudnia 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego we wsi Grabal gm. Szczutowo.

14.

Uchwała Nr 14/4/06 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 grudnia 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na dostawy podstawowych artykułów niezbędnych do funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie na 2007r.

15.

Uchwała Nr 15/4/06 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 grudnia 2006 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu Uchwały dot. nawiązania stosunku pracy z członkiem Zarządu Powiatu.

16.

Uchwała Nr 16/4/06 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 grudnia 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie na roboty budowlane pn. Modernizacja dachu budynku b.internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 8a i 8b.

17.

Uchwała Nr 17/5/06 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

18.

Uchwała Nr 18/5/06 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2006.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-09 11:10:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-20 13:20:00
  • Liczba odsłon: 3187
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9937926]

przewiń do góry