Sierpc, dnia 30 listopada 2015 roku
BRZ.0012.3.8.2015Uprzejmie zapraszam na IX posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, która odbędzie się w dniu 4 grudnia 2015r. tj. piątek o godzinie 12:30 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2015 roku

 3. Zaopiniowanie projektu Oświadczenia w sprawie podwyżek dla grup zawodowych nie objętych rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Szczutowie

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033 .

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok

 8. Przyjęcie Protokołu Nr VIII.2015 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 28 października 2015 roku.

 9. Sprawy różne.

 10. Zamknięcie posiedzenia.


                                                              PRZEWODNICZĄCY

                                                 KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH

                                                                                / - /

                                                                   Wojciech Rychter

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-11-30 12:46:11
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-30 12:46:11
 • Liczba odsłon: 1964
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10374670]

przewiń do góry