Sierpc, dnia 21 grudnia 2017 rokuBRZ.0012.3.11.2017Uprzejmie zapraszam na XXXII posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 27 grudnia 2017r. tj. środa o godzinie 14:00 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.  


Porządek posiedzenia:


 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2017 roku.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwał uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2017 i 2018 rok.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2017 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.

 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.

 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.

 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Mochowo- Ligowo”.

 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo – Gójsk na terenie gm. Szczutowo”.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia w 2018 r. Zarządu Powiatu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty .

 13. Zaopiniowanie projektu oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Sławomira Malanowskiego Sekretarza Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Sierpcu.

 14. Przyjęcie protokołu Nr XXX.2017 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 29 listopada 2017 roku.

 15. Sprawy różne.

 16. Zamknięcie posiedzenia.
                                                     PRZEWODNICZĄCY


                                           KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH


                                                                   / - /


                                                         Wojciech RychterInformacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-21 10:16:47
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-21 10:16:47
 • Liczba odsłon: 1673
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9918809]

przewiń do góry