Sierpc, dnia 22 grudnia 2016 rokuBRZ.0012.3.10.2016Uprzejmie zapraszam na XX posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016r. tj. środa o godzinie 13:30 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2016 rok.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2034.

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2016 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.

 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2035.

 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo”.

 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) – granica województwa – Września - Borowo”.

 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz- Osiek-Włostybory – (Koziebrody)”.

 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia w 2017 r. Zarządu Powiatu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.

 14. Zaopiniowanie projektu  oświadczenia zmieniającego w sprawie przyjęcia Planu Operacyjnego Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2020.

 15. Zaopiniowanie projektu oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla inspektora Grzegorza Żelasko Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu w stanie spoczynku.

 16. Przyjęcie Protokołu Nr XIX.2016 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 7 grudnia 2016 roku.

 17. Sprawy różne.

 18. Zamknięcie posiedzenia.


                                                             PRZEWODNICZĄCY

                                                        Komisji Spraw Społecznych

                                                                              / - /

                                                                Wojciech Rychter
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-22 10:37:48
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-22 10:37:48
 • Liczba odsłon: 1845
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10108132]

przewiń do góry