Sierpc, dnia 21 września 2017 rokuBRZ.0012.3.7.2017


Uprzejmie zapraszam na XXVIII posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 26 września 2017r. tj. wtorek o godzinie 13:00 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał  2017 roku .

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034 .

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) - granica województwa – Wrześ.nia – Borowo” 

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz – Osiek – Włostybory - (Koziebrody)”.

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski- Gozdowo”.

 8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu z realizacji zawartych porozumień między powiatami w zakresie opieki i wychowania dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

 9. Zapoznanie się z informacją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu dotyczącą organizacji wypoczynku letniego dla dzieci w ramach programu m.in. „Pogodne Lato 2017”.

 10. Zapoznanie się z informacją Wydziału Oświaty i Zdrowia dotyczącą naboru do szkół ponadgimnazjalnych.

 11. Przyjęcie protokołu Nr XXVII.2017 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

 12. Sprawy różne.

 13. Zamknięcie posiedzenia.
                                                            PRZEWODNICZĄCY

                                                        Komisji Spraw Społecznych

                                                                        / - /

                                                                          Wojciech Rychter


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-09-21 08:18:47
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-21 08:18:47
 • Liczba odsłon: 2156
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9556580]

przewiń do góry