Sierpc, dnia 30 sierpnia 2018 roku


BRZ.0012.3.5.2018


Działając na podstawie § 48 ust.4 Statutu Powiatu Sierpeckiego zapraszam na XXXVII posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 5 września 2018r. tj. środa o godzinie 14:30 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2018 roku.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.

 7. Zaopiniowanie projektu oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Pani Aleksandry Malinowskiej – Przewodniczącej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

 8. Zaopiniowanie projektu oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu.

 9. Zapoznanie się z informacją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu na temat realizacji przez jednostkę zadań na rzecz osób z niepełnosprawnością, finansowanych ze środków PFRON w ramach Programu „Aktywny Samorząd” oraz zadań ustawowych.

 10. Zapoznanie się z informacją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu o podejmowaniu działań w zakresie zapewnienia wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

 11. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji: 1) Nr XXXV z dnia 29 maja 2018 roku, 2) Nr XXXVI z dnia 28 czerwca 2018.

 12. Sprawy różne.

 13. Zamknięcie posiedzenia.


                                              PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                   / - /

                                                       Jan Rzeszotarski


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-08-30 08:50:14
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-30 08:50:14
 • Liczba odsłon: 1815
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10216707]

przewiń do góry