Sierpc, dnia 23 listopada 2017 rokuBRZ.0012.3.9.2017


Uprzejmie zapraszam na XXX posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 29 listopada 2017r. tj. środa o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2018.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zdań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

 6. Zaopiniowanie projektu oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego: dla Pana Jakuba Grodzickiego Prezesa Ogniska TKKF „Kubuś” Sierpc.

 7. Zaopiniowanie projektu oświadczenia w sprawie akceptacji zamierzeń inwestycyjnych zawartych w „Planie Inwestycyjnym dla Subregionu Płockiego objętego OSI Problemowym – Obszar Funkcjonalny Miasta Płock”.

 8. Przyjęcie protokołu Nr XXIX.2017 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 26 października 2017 roku.

 9. Sprawy różne.

 10. Zamknięcie posiedzenia.                                                          PRZEWODNICZĄCY

                                                    Komisji Spraw Społecznych

                                                                          / - /

                                                            Wojciech Rychter
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-11-23 11:02:40
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-23 11:02:40
 • Liczba odsłon: 1660
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10217333]

przewiń do góry