Sierpc, dnia 20 kwietnia 2017 rokuBRZ.0012.3.4.2017Uprzejmie zapraszam na XXIV posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017r. tj. wtorek o godzinie 14:00 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie” .

 3. Zapoznanie się z Oceną zasobów pomocy społecznej.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Kościół drewniany św. Marcina oraz drewniana dzwonnica w m. Zawidz Kościelny.

 7. Zaopiniowanie projektu oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

 8. Zaopiniowanie projektu oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.

 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2016 roku.

 10. Zapoznanie się z „Opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2016 rok .

 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2016 rok.

 13. Przyjęcie Protokołu Nr XXIII.2017 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 28 marca 2017 roku.

 14. Sprawy różne.

 15. Zamknięcie posiedzenia.

                                                        PRZEWODNICZĄCY

                                                  Komisji Spraw Społecznych

                                                                   / - /

                                                         Wojciech Rychter

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-04-20 10:42:21
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-20 10:44:52
 • Liczba odsłon: 2056
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9576556]

przewiń do góry