Sierpc, dnia 10 października 2018 roku


BRZ.0012.3.6.2018


Działając na podstawie § 48 ust.4 Statutu Powiatu Sierpeckiego zapraszam na XXXVIII posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 16 października 2018r. tj. wtorek o godzinie 12:00 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2018 roku.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2018.

 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2017/2018.

 8. Zapoznanie się z informacją dotyczącą realizacji programów usamodzielnień pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

 9. Informacja o realizacji planu pracy Komisji Spraw Społecznych od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku.

 10. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji XXXVII z dnia 5 września 2018 roku.

 11. Sprawy różne.

 12. Zamknięcie posiedzenia.                                                   PRZEWODNICZĄCY RADY
                                                                       /- /
                                                              Jan RzeszotarskiInformacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-10-10 11:31:04
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-10 11:31:04
 • Liczba odsłon: 1562
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8937171]

przewiń do góry