Sierpc, dnia 24 października 2019 roku  BRZ.0012.3.5.2019

  Uprzejmie zapraszam na VI posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 28 października 2019r. tj. poniedziałek o godzinie 13:30 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.

  Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku.

  3. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2018/2019.

  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2020”.

  5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu na wynajem pomieszczenia – Gabinetu Laryngologicznego.

  8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.

  9. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok.

  10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia „Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów” dla Radnych Rady Powiatu w Sierpcu.

  11. Przyjęcie Protokołu Nr IV.2019 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 27 września 2019 roku.

  12. Sprawy różne.

  13. Zamknięcie posiedzenia.                            PRZEWODNICZĄCY

                       Komisji Spraw Społecznych

                                          / - /

                            Zbigniew Kopczyński

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-10-25 08:58:41
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-25 08:58:41
 • Liczba odsłon: 1569
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10284628]

przewiń do góry