Sierpc, dnia 1 grudnia 2016 rokuBRZ.0012.3.9.2016Uprzejmie zapraszam na XIX posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, która odbędzie się w dniu 7 grudnia 2016r. tj. środa o godzinie 13:00 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2016 roku.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2034.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.

 6. Zaopiniowanie projektu oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla st. bryg. w stanie spoczynku Pana Józefa Chmielewskiego długoletniego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.

 7. Zaopiniowanie projektu oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Pani Agnieszki Jaworskiej – działaczki na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej.

 8. Przyjęcie Protokołu Nr XVIII.2016 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 31 października 2016 roku.

 9. Sprawy różne.

 10. Zamknięcie posiedzenia.                                                                     PRZEWODNICZĄCY

                                                              Komisji Spraw Społecznych

                                                                                    / - /

                                                                       Wojciech Rychter

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-01 08:27:19
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-01 08:27:19
 • Liczba odsłon: 1765
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9577189]

przewiń do góry