Sierpc, dnia 23 marca 2017 roku


BRZ.0012.3.3.2017


Uprzejmie zapraszam na XXIII posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 28 marca 2017r. tj. wtorek o godzinie 13:30 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sierpeckiego na okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2016 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku.

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

 8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.

 9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2016”.

 10. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych:

    a) Nr XXI.2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku,

    b) Nr XXII.2017 z dnia 7 lutego 2017 roku.

 11. Sprawy różne.

 12. Zamknięcie posiedzenia.                                                                   PRZEWODNICZĄCY

                                                             Komisji Spraw Społecznych

                                                                                    / - /

                                                                     Wojciech Rychter

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-23 10:36:42
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-23 10:36:42
 • Liczba odsłon: 2109
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9600985]

przewiń do góry