Sierpc, dnia 23 maja 2018 roku

BRZ.0012.3.3.2018Działając na podstawie § 48 ust.4 Statutu Powiatu Sierpeckiego zapraszam na XXXV posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 29 maja 2018r. tj. wtorek o godzinie 14:30 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Zapoznanie się z Oceną zasobów pomocy społecznej.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2017 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2017.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek – z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku.

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2017 roku.

 8. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2017 rok.

 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2017 rok.

 11. Zaopiniowanie projektu oświadczenia w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

 12. Zaopiniowanie projektu oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Pani Zofii Smorzewskiej - Prezesa Polskiego Związku Niewidomych w Sierpcu.

 13. Zapoznanie się z informacją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu na temat funkcjonowania mieszkań chronionych.

 14. Przyjęcie Protokołu z XXXIV posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 27 marca 2018 roku.

 15. Sprawy różne.

 16. Zamknięcie posiedzenia.

                                                      PRZEWODNICZĄCY RADY  

 

                                                                        / - /

                                                                      

                                                              Jan Rzeszotarski
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-23 12:09:41
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-23 13:33:44
 • Liczba odsłon: 1878
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10285883]

przewiń do góry