Sierpc, dnia 18 lutego 2016 rokuBRZ.0012.3.2.2016Uprzejmie zapraszam na XII posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, która odbędzie się w dniu 23 lutego 2016r. tj. wtorek o godzinie 13:30 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Zapoznanie się ze stanowiskiem Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania Rocznego Programu Działania za II półrocze 2015 roku.

 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu – Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2014 r.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Szczutowie.

 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji w 2015 roku "Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2015".

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2019".

 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych.

 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu .

 10. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.

 11. Przyjęcie Protokołu Nr XI.2016 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 26 stycznia 2016 roku.

 12. Sprawy różne.

 13. Zamknięcie posiedzenia.


                                                                 PRZEWODNICZĄCY

                                                          Komisji Spraw Społecznych

                                                                                / - /

                                                                    Wojciech Rychter

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-18 13:34:12
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-18 13:34:12
 • Liczba odsłon: 2160
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10634198]

przewiń do góry