Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) na wniosek 1/4 ustawowego składu rady ( w załączeniu) oraz § 12 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję XXV sesję Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 19 listopada (środa) 2008r. na godzinę 8.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

Porządek obrad.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na

    2008 rok, dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok.

3. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia mienia Skarbu Państwa.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu, Starosty i Naczelników Urzędów

    Skarbowych z analizy oświadczeń majątkowych.

5. Zamknięcie obrad.

 

                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                        /-/

                                                                           Waldemar Oleniczak

 

 

 

.....................................................................................................................................

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-11-17 14:21:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-22 08:54:12
  • Liczba odsłon: 3126
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10676662]

przewiń do góry