Sierpc, dnia 18.05.2012 r.

BRZ.0002.5.2012                    

                                                       

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XXIII sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 25 maja (piątek) 2012 roku  o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

Porządek obrad:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2.   Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2012 roku.

3.       Ustalenie porządku obrad.

4.       Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

5.       Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2011 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2011.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2011.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2011 roku.           

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2011.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2011 rok.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie Sierpeckim na lata 2012 – 2015.

13.   Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dwuletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową.

15.   Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dwuletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego, będącej w trwałym zarządzie Krytej Pływalni w Sierpcu.

18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego.

19.   Interpelacje i zapytania radnych.

20.   Sprawy różne.

21.   Zamknięcie obrad.

 

                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                      /-/

                                                                                              Juliusz Gorzkoś

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-05-18 12:10:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 08:09:05
  • Liczba odsłon: 2411
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10218862]

przewiń do góry