Sierpc, dnia 09.04.2014r.

BRZ.0002.4.2014                                                 

                  

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XLVIII sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 16 maja (piątek) 2014 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 

2.      Przyjęcie protokołu Nr XLVII.2014 z dnia 28 marca 2014 roku.

 

3.      Ustalenie porządku obrad.

 

4.      Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 

5.  Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

                spraw_starosty.pdf

 

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

 

7. Zapoznanie z Oceną zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Sierpeckiego.

     ocena_zasobow.pdf

 

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za
IV kwartał 2013 roku.

     sprawozdanie_za_iv_spzzoz.pdf

 

9.Zapoznanie się z Opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego dla SPZZOZ w Sierpcu.

     opinia_bieglego_rewidenta.pdf

 

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2013 rok.

    sprawozdanie_za_2013_spzzoz.pdf

 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Sierpcu za 2013 rok.

     sprawozdanie_z_dzialalnosci_spzzoz_za_2013.pdf

 

12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2013 rok.

     sprawozdanie_biblioteka.pdf

 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej.

     uch_straz_rybacka.pdf

 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.

      uch_statut.pdf

 

15.   Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.

    uch_zmieniajaca_budzet.pdf

 

16 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2013 oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu za rok 2013.

    uch_spraw_budzet.pdf

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2013.

    uch_absolutorium.pdf

 

18. Sprawy różne.

19. Zamknięcie obrad.

 

                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                 /-/
                                                                         Juliusz Gorzkoś

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-05-09 12:13:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 09:15:00
  • Liczba odsłon: 3056
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10633921]

przewiń do góry