Sierpc, dnia 13 grudnia 2018 roku

 

 

BRZ.0002.3.2018

 

 

 

Na podstawie art. 15 ust.7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.995 z późn. zm. ) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady III sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 17 grudnia 2018 roku tj. poniedziałek o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowym, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2019".

 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wpłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.

 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.

 5. Zamknięcie obrad.

 

                                                      PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                    / - /

                                                          Juliusz Gorzkoś

 

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz.995 z późn. zm.).

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-13 12:58:20
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-26 12:43:58
 • Liczba odsłon: 2389
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10217133]

przewiń do góry