Sierpc, dnia 22.09.2011r.

 

BRZ.0002.11.2011

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XIV sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 30 września (piątek) 2011 r.             o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu w Sierpcu.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za        II kwartał 2011 roku.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu rzeczowo – finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2011 r.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na wydzierżawienie na okres 5 lat budynku wolnostojącego o powierzchni użytkowej 115,59 m2 z przeznaczeniem na aptekę 24 – godzinną.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z Budżetu Powiatu Sierpeckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji.

 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.

 12. Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2011roku.

 13. Sprawy różne.

 14. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

                                                                                    Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                                                          /-/

                                                                                                Juliusz Gorzkoś

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………..

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-09-23 09:08:03
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-22 13:15:18
 • Liczba odsłon: 2518
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10217374]

przewiń do góry