Sierpc, dnia 30 listopada 2018 roku

 

 

BRZ.0002.2.2018

 

 

 

Na podstawie art. 15 ust.7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady II sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 4 grudnia 2018 roku tj. wtorek o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.

 3. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Sierpeckiego Pana Mariusza Turalskiego.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Promocji Powiatu oraz określenia jej składu osobowego.

 6. Zamknięcie obrad.

 

                                                     PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                         / - /

                                                              Juliusz Gorzkoś

 

 

 

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz.. 995 z późn. zm.).

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-30 11:53:31
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-26 10:42:42
 • Liczba odsłon: 2085
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10374810]

przewiń do góry