Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.      Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady LIV sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 29 października (piątek) 2010r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego      w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

 

Porządek obrad.

 

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

4.     Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji oraz oświadczenia Przewodniczących Klubów.

5.     Interpelacje i zapytania radnych.

6.     Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych            w Sierpcu. 

7.     Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na rok 2010. 

8.     Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Sierpcu z wykonania budżetu powiatu  za I półrocze 2010 roku. – materiały radni otrzymali we wcześniejszym terminie. 

9.  Podjecie Uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, które cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2011”. 

10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2009/2010. 

11. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w latach 2011 – 2012 projektu konkursowego POKL.09.02.00-14-019/09 pt. ,,Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i informatyki”. 

12. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Gozdowo zadań w zakresie utworzenia i prowadzenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej – trzyletniego liceum ogólnokształcącego o nazwie Liceum Ogólnokształcące w Gozdowie. 

13. Podjecie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zawidz zadań w zakresie utworzenia i prowadzenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej – trzyletniego technikum o nazwie Technikum w Zespole Szkół Samorządowych     w  Zawidzu Kościelnym. 

14. Przyjęcie protokołu sesji Rady Powiatu z dnia 21 września 2010r.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                                                      /-/

                                                                                              Hanna Kurta

 

 

 

 

..........................................................................................................................................................................

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592  z późn. zm.)

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-10-21 12:54:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-22 12:12:03
  • Liczba odsłon: 2537
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9556944]

przewiń do góry