Sierpc, 2006-12-07

 

 

BRZ.0041-2/06

 

         Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję II sesję Rady Powiatu w Sierpcu III kadencji w dniu 15 grudnia (piątek) 2006r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Krytej Pływalni w Sierpcu, przy ul. Sucharskiego 2.

 

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Powołanie Sekretarza obrad.

2. Ślubowanie radnego.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu I sesji Rady Powiatu z dnia 27 listopada 2006r.

5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady.

6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Rady Społecznej przy Samodzielnmym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Sierpcu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę,   najem, użytkowanie oraz użyczenieaktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

8. Podjęcie Oświadczenia w sprawie zajęcie stanowiska dotyczącego przeprowadzenia   badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2006 rok przez biegłego rewidenta.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu pn. "Studium dla potrzeb   ochrony przeciwpożarowej - ETAP 1" dotyczący rzeki Sierpienicy i rzeki Skrwa Prawa.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Sierpeckiego.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków, dokonania zmian

    w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2006 r.

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem

    2006 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz określenie jej   składu osobowego.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz określenie jej składu osobowego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz określenie jej składu osobowego.

17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Promocji Powiatu.

18. Interpelacje i zapytania radnych.

19. Sprawy różne.

20. Zakończenie obrad II sesji Rady Powiatu.

                 

                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                   /-/

                                                                          Waldemar Olejniczak

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-12-13 08:26:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-21 13:22:09
  • Liczba odsłon: 3477
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10098335]

przewiń do góry