Sierpc, dnia 19.01.2011r.

 

 

 

BRZ. 0041- 1/11

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady IV sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 26 stycznia 2011 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

 

 
 
 

Porządek obrad:

1.         Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 
 1. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu w Sierpcu.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.
 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Sierpcu   do wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SP ZZOZ w Sierpcu za 2010 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2010 roku.            
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 23/III/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz określenia jej składu osobowego.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz określenia jej składu osobowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2011.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad naliczania diet przysługujących radnym Powiatu Sierpeckiego.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.
 

 

 

                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                            /-/

                                                                       Juliusz Gorzkoś

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................................................................................................................................  Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-20 11:51:21
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-22 12:18:54
 • Liczba odsłon: 2915
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10633930]

przewiń do góry