Sierpc, 2009-08-20

 BRZ.0041- 9/09

 

                                                                  Pan/Pani

 

                                                                  ..........................................................

 

 

         Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)   oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję XXXVII sesję Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 27 sierpnia (czwartek) 2009r. o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

 

Porządek obrad.

 

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu sesji Rady Powiatu z dnia 7 lipca 2009 roku – XXXVI Sesja

4.     Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

5.     Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji oraz oświadczenia

       Przewodniczących Klubów.

6.     Interpelacje i zapytania radnych.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sierpeckiego na 2009 rok.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek

        ogólnodostępnych na terenie powiatu sierpeckiego.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie mienia Skarbu Państwa na

        rzecz Powiatu Sierpeckiego.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu w załączniku Nr 1 do Uchwały

      Nr 183/XXXIV/09 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie

      trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół

      publicznych na terenie Powiatu Sierpeckiego.

11. Sprawy różne.   

12. Zamknięcie obrad.

 

                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                /-/

                                                                      Waldemar Olejniczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................................Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału               w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-10-23 12:13:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-22 09:03:20
  • Liczba odsłon: 2547
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10633923]

przewiń do góry