Sierpc, dnia 20.05.2011r.

                                 

 

             Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady IX sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 27 maja (piątek) 2011 r. o godz. 12:00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 

2.     Przyjęcie protokołu z VII I VIII sesji Rady Powiatu w Sierpcu.

 

3.     Ustalenie porządku obrad.

 

4.     Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 

5.     Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

 

6.     Interpelacje i zapytania radnych.

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za      IV kwartał 2010 r.

 

8.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rzeczowo – finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2010 r.

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2010 r.

 

10.   Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wybranym banku na  sfinansowanie deficytu budżetowego w 2011 roku.

 

12.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania   

 

     finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2010 oraz sprawozdania z wykonania  

 

     budżetu Powiatu za rok 2010.

 

13.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium                    

 

     z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2010.

 

14. Sprawy różne.

 

15. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

                                                                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                      /-/

                                                                                                                 Juliusz Gorzkoś

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................................................................................

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-05-20 11:40:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 08:00:55
  • Liczba odsłon: 2353
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10121882]

przewiń do góry