Sierpc, dnia 04 marca 2011r.

 

                                       

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.        z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady VI sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 11 marca (piątek) 2011 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

 

 

Porządek obrad:

 

 

 

1.        Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 

2.        Przyjęcie protokołu z IV i V sesji Rady Powiatu w Sierpcu.

 

3.        Ustalenie porządku obrad.

 

4.        Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 

5.        Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

 

6.        Interpelacje i zapytania radnych.

 

7.        Realizacja zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie powiatu sierpeckiego w      

      2010 roku.

 

8.        Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego       

 

      Inspektora Ochrony Środowiska.

 

9.        Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora 

      Sanitarnego w Sierpcu.

 

10.     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.

 

11.     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu.

 

12.     Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sierpeckiego za rok

      2010.

 

13.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania rocznego programu działania

      za II półrocze 2010 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu.

 

14.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego

      Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2010.

 

15.     Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

      Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji

      zawodowej i społecznej w 2011 roku.

 

16.     Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia przez Radę Powiatu w Sierpcu reprezentantów

      Powiatu Sierpeckiego w Organizacji pn. Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Nad Skrwą i

      Sierpienicą”.

 

17.     Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu do prac w Komisji

      Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań

      publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.

 

18.     Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

      awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki z roku 

      2010.

 

19.     Oświadczenie w sprawie udzielenia poparcia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego w sprawie

      utworzenia z obszaru województwa mazowieckiego strefy wolnej od upraw roślin

      modyfikowanych genetycznie.

 

20.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na

      rok 2011.

 

21.     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wicestarostę Powiatu Sierpeckiego.

 

22.     Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.

 

23.     Sprawy różne.

 

24.     Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................................................................................................................................... Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-04 13:40:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-22 12:20:01
  • Liczba odsłon: 2385
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10108136]

przewiń do góry