Sierpc, dnia 14 sierpnia 2014r.

BRZ.0002.7.2014

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm. ) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady LII sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 22 sierpnia (piątek) 2014 roku o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołu Nr L.2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku oraz Nr LI.2014 z dnia 21 lipca 2014 roku.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu - Tekst nr 1. tekst_nr_1.pdf

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania Rocznego Programu Działania za I półrocze 2014 roku – Tekst nr 2.  tekst_nr_2.pdf

 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Sierpeckiego – Tekst nr 3. tekst_nr_3.pdf

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – Tekst nr 4. tekst_nr_4.pdf

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu - Tekst nr 5. tekst_nr_5.pdf

 11. Podjęcie oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego: dla Pana Władysława Adamczyka – Kapelmistrza Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożewie – Tekst nr 6. tekst_nr_6.pdf

 12. Podjęcie oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyjęcia Planu Operacyjnego Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2020 – Tekst nr 7. tekst_nr_7.pdf

 13. Sprawy różne.

 14. Zamknięcie obrad.


 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. Poz. 595 z późn. zm.).

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-08-14 10:30:39
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-22 12:21:54
 • Liczba odsłon: 3758
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9937689]

przewiń do góry