Sierpc, dnia 20 lutego 2018 roku

 

 

BRZ.0002.3.2018

 

 

 

Na podstawie art. 15 ust.7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XLIX sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 22 lutego 2018 roku tj. czwartek o godzinie 8:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.

 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.

 5. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

                                           PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                               / - /

                                                                   Jan Rzeszotarski 

 

 

 

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz.. 1868 z późn. zm.).

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-20 10:56:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-26 09:57:23
 • Liczba odsłon: 1929
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10218618]

przewiń do góry