Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.   o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady LII sesji Rady Powiatu w Sierpcu   na dzień 19 sierpnia 2010 (czwartek) 2010r. o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy u. Świętokrzyskiej 2a.

 

 

Porządek obrad.

 

1. Otw arcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.     Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

4.     Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji oraz oświadczenia Przewodniczących Klubów.

5.     Interpelacje i zapytania radnych.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie złożenia skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie skargi Pana Pawła Kaźmierczaka z dnia 21 lipca 2010r. na Uchwały Nr 261, 262, 263, 264/XLVII/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie odwołania Starosty Sierpeckiego, powołania nowego Starosty, Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu oraz odpowiedzi na tę skargę i upoważnienia Przewodniczącego Rady do występowania przed Sądem w tej sprawie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie skargi Panów Józefa i Jana Piątkowskich z dnia 25 czerwca 2010 roku na Uchwałę Nr 250/XLIII/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sierpeckiego oraz odpowiedzi na tę skargę i upoważnienia Przewodniczącego Rady do występowania przed Sądem w tej sprawie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania rocznego programu działania za I półrocze.

10. Przyjęcie protokołów sesji Rady Powiatu z dnia: 1 i 9 czerwca 2010r. 8 lipca 2010r., 15 lipca 2010r., 27 lipca 2010r.

11.  Sprawy różne.

12.   Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                          /-/

                                                                                                   Hanna Kurta

 

 

 

 

 

..........................................................................................................................................................................

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziau w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-08-12 13:04:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-22 12:07:43
  • Liczba odsłon: 2566
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10375976]

przewiń do góry