Sierpc, dnia 24.06.2011r.

BRZ.0002.8.2011                  

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 14 maja 2011 roku    (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 78, poz. 2488) zwołuję obrady XI sesji Rady Powiatu  w Sierpcu na dzień 1 lipca (piątek) 2011 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z IX i X sesji Rady Powiatu w Sierpcu.

3.     Ustalenie porządku obrad.

4.     Informacje Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji   i Klubów.

5.     Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu .

6.     Interpelacje i zapytania radnych.

7.     Podjęcie oświadczenia w sprawie wdrożenia Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Mazowieckiego.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo - finansowego SP ZZOZ w Sierpcu na 2011 rok .

9.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za I kwartał  2011 roku .

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku .

11. Podjęcie uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym .

12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej   uchwałę Rady Powiatu w Sierpcu    w sprawie powołania kapituły wyróżnienia Rolnika Roku – Ziemi Sierpeckiej ,, Agricola Sierpcensis – Terrae Filius” oraz dokonania zmiany w ,,Regulaminie przyznawania wyróżnienia” .

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sierpeckiego .

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie .

16. Sprawy różne.

17. Zamknięcie posiedzenia.

 

                                                                                                         Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                                / - /                                                                                                                   Juliusz Gorzkoś

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-24 13:13:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 08:01:45
  • Liczba odsłon: 2661
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10121658]

przewiń do góry