Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)   oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję XXXVI sesję Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 07 lipca (wtorek) 2009r. o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

Porządek obrad.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów sesji Rady Powiatu z dnia: 02.02.2009r.; 04.02.2009r.;  

   19.02.2009r. – XXXI sesja; 19.02.2009r. – XXXII sesja; 01.04.2009r.; 21.04.2009r. –

   XXXIII sesja, 30 kwietnia 2009r. – XXXIV sesja, 13 maja 2009r. – XXXV sesja.

4.Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

5.Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji oraz oświadczenia

   Przewodniczących Klubów.

6.Interpelacje i zapytania radnych.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sierpeckiego na 2009 rok.

8.Podjęcie uchwały w sprawie poręczenia wekslowego dla Samodzielnego Publicznego

   Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu

  wybranych do Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu oraz wyboru tych

  przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy

     SP ZZOZ w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.

11.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zatwierdzenia

   projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki na

   konkursy ofert ogłaszane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

   w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz do wyrażania zgody na

   uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach systemowych i

   konkursowych zgłaszanych przez inne podmioty na konkursy ofert ogłaszane przez 

   Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Programu

   Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

12. Podjęcie Oświadczenia Rady Powiatu w sprawie zajęcia stanowiska wobec pisma Sądu

    Okręgowego w Płocku I Wydział Cywilny dotyczącego odwołania od zarządzenia

    zastępczego z wniosku Pana Adama Pijankowskiego.

13. Sprawy różne.   

14. Zamknięcie obrad.

 

                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                      /-/

                                                                          Waldemar Olejniczak

 

 

....................................................................................................................................................................Podstawą Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-06-30 15:05:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-22 09:02:53
  • Liczba odsłon: 2483
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10633855]

przewiń do góry