Sierpc, dnia 17 września 2015 roku

 

 

BRZ.0002.10.2015

 

 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XIII sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 24 września 2015 roku tj. czwartek o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad Nr XII.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku

3.Ustalenie porządku obrad.

4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za II kwartał.

8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu "Senior-Wigor" w Szczutowie.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2033.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sierpcu.

14. Zapoznanie się z „Raportem z wykonania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Sierpeckiego na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku”.

15.Sprawy różne.

16. Zamknięcie obrad.

 

 

                                       PRZEWODNICZĄCY RADY

            / - /

Jan Rzeszotarski

 

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz.. 595 z późn. zm.).

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-09-17 13:16:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 09:27:54
  • Liczba odsłon: 1984
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10375197]

przewiń do góry