Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję VII sesję Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 28 czerwca (czwartek) 2007r na godzinę 8.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

 

 

Porządek obrad.

 

 

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady.

4.     Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji oraz oświadczenia Przewodniczących Klubów.

5.     Interpelacje i zapytania radnych.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Sierpcu.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007 rok oraz dokonania zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu wybranych do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.

11. Podjęcie Oświadczenia Rady Powiatu w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Sierpeckim a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

12. Przyjęcie protokołu sesji Rady Powiatu z dnia 31 maja 2007r.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                         /-/

                                                                            Waldemar Olejniczak

 

 

 

 

 

 ........................................................................................................................

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-07-18 09:47:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-21 13:19:50
  • Liczba odsłon: 2182
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10676285]

przewiń do góry