Sierpc, dnia 27.06.2013r.

BRZ.0002.8.2013

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XXXVIII sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 4 lipca (czwartek) 2013 roku o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołu Nr XXXVII.2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu .

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynku na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1 .

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części gruntu oraz pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu w Sierpcu .

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu .

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w m. Sierpc oraz zakup na rzecz Powiatu Sierpeckiego nieruchomości położonej w m. Sierpc

 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego przez Powiat Sierpecki .

 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
 14. Sprawy różne.

 15. Zamknięcie obrad.

                                                                                                         PRZEWODNICZĄCY

                                                                                                       Rady Powiatu w Sierpcu

                                                                                                                          /-/

                                                                                                               Juliusz Gorzkoś

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-06-27 13:55:52
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 08:29:59
 • Liczba odsłon: 2684
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10633662]

przewiń do góry