Sierpc, dnia 7 stycznia 2015 roku

 

BRZ.0002.1.2015

 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady IV sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 12 stycznia 2015 roku tj. poniedziałek o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.  Pismo Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu Tekst nr 1.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033 – Tekst nr 2.

 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok – Tekst nr 3.

 8. Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Pana Ryszarda Tomaszewskiego – Rolnika z Gminy Gozdowo – Tekst nr 4.

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu -Tekst nr 5.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu – Tekst nr 6.

 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz określenia jej składu osobowego – Tekst nr 7.

 12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz określenia jej składu osobowego – Tekst nr 8.

 13. Sprawy różne.

 14. Zamknięcie obrad.

 

                                           PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                         /-/

                                                 Jan Rzeszotarski

 

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz.. 595 z późn. zm.).

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-07 14:53:03
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 09:20:54
 • Liczba odsłon: 2324
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9601148]

przewiń do góry