Sierpc, dnia 21.03.2014r.

 

BRZ.0002.3.2014                                                               

 

                                  

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XLVII sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 28 marca (piątek) 2014 roku o godz. 08:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 

2.       Przyjęcie protokołu Nr XLVI.2014 z dnia 28 lutego 2014 roku.

 

3.      Ustalenie porządku obrad.

 

4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 

5.     Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu,

informacja_starosty_sier.pdf

w tym o przyjętym przez Zarząd Powiatu i zaopiniowanym przez Radę Społeczną SPZZOZ w Sierpcu ,,Planie działań podjętych przez SPZZOZ w Sierpcu w celu poprawy jego funkcjonowania”.

 

6.       Interpelacje i zapytania radnych.

 

7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2013".

organizacje_pozarządowe.pdf

 

8. Podjęcie Oświadczenia w sprawie przystąpienia Powiatu Sierpeckiego do partnerstwa w ramach Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka.

ośw._obszaru_funkcj._miasta_Plocka.pdf

 

9.    Podjęcie Oświadczenia w sprawie projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

ośw._planu_zagosp._przestrz._woj._maz..pdf

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w obrębie Studzieniec gm. Sierpc.

uch.sprzedaż_nieruchomości.pdf

 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2033.

WPF_28.03.2014.pdf

 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.

uch._budżetowa_28.03.2014.pdf

 

13.   Sprawy różne.

 

14. Zamknięcie obrad.

 

                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                            /-/

                                                                                 Juliusz Gorzkoś

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz.595 z późn. zm.).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-03-21 11:25:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 09:14:30
  • Liczba odsłon: 3623
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9933701]

przewiń do góry